Spomienka na rok 2009

 In Mesto a ľudia

V roku 2009 stál na čele mesta Remo Cicutto. Vtedy začal jeden z najhorších
útokov na zeleň v meste. Premena parčíka v centre mesta na kruhový objazd.
Lacnejšie riešenie riadiť križovatku svetelnou signalizáciou bolo veľmi lacné
a jednoduché a tak sa rúbalo a betónovalo.
Rok 2018 bude asi podobným rokom. Obyvatelia mesta túžia po parkoviskách.
Pribúdajú autá a jedno v rodine už nestačí, treba druhé, tretie…
Nízka cena za parkovanie v meste nie je motiváciou pre investorov, aby
budovali moderné parkovacie domy. Kedy by sa im splatila investícia, kto by
v nich parkoval za trhovú cenu. A tak sa mesto zmenilo na jedno veľké parkovisko.
Stále to nestačí a tak sa začal záber posledných voľných plôch. Takou je zelená
plocha vedľa knižnice. Mohol tam byť park pre deti čo chodia do knižnice.
Mohli sa tam poriadať akcie priamo medzi stromami. Nie to sa nedá – poslanci
by nemali kde parkovať počas svojich zasadaní. Pripomeňme si krátkym videom
premenu parčíka na Radlinského ulici v Piešťanoch. Video