Len aktuálne ponuky práce z A.B. Piešťany č. 35/2019 zverejnené
13. septembra 2019 zoradené podľa druhu ponúkanej práce a počtu ponúk.

Čašník 4x

LODENICA
Prijmeme
čašníka/-čku
na TPP – dohoda
4€/hod. + benefity
Tel.: 0910 928 222

Hľadáme
čašníka na TPP
do Bowling Centra.
Nástupný plat minimálna mzda.
Viac info na
0903 757 096

Caffee Aztek bar
prijme na TPP
čašníka/-čku
Mzda 700-800€ v čistom
podľa skúseností.
Tel.: 0911 452 111

Prijmeme
čašníčku/-ka
do kaviarne
Plat 700€.
Tel.: 0908 038 525

Referent MsÚ 1x

Mesto Piešťany, zastúpené primátorom
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD.
hľadá nového spolupracovníka na pozíciu
referenta pre investičnú činnosť,
ktorý má záujem o prácu v samospráve
a bude zabezpečovať úlohy v oblasti investičnej
výstavby, realizáciu rekonštrukcií, modernizácií,
technických zhodnotení a výstavbu objektov
patriacich do majetku mesta.
Bližšie informácie poskytne: Viera Mičurová,
tel. č. 033/7765359.
Viac

Operátor 1x

manuvia
Hľadáme
operátorov výroby
na Slovensku aj do Českej republiky.
Plat od 4 EUR/hod.
Ubytovanie je zabezpečené zdarma.
Viac info na tel.: 0917 205 205

Kuchár 2x

LODENICA
Prijmeme
kuchára/-ku
na TPP – dohoda
6€/hod. + benefi ty.
Tel.: 0910 928 222

Prijmeme do reštaurácie
v Piešťanoch
pomocného kuchára
alebo kuchárku
pracovná doba po-pia 8,00 -16,30h
plat 800€ netto
Tel.: 0948 126 000

Zdrav. sestra 1x

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
zdravotné sestry
mzda 850€ + príplatky.
Náborový príspevok 700 €
(akcia platí do 30. 09. 2019).
Tel: 0918 930 000

Šofér 1x

Prijmeme
šoféra
na rozvoz pizze
v Piešťanoch.
Mzda 600€ v čistom + bonusy.
Tel.: 0915 669 113

Opatrovateľ 1x

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
opatrovateľov
aj bez kurzu, vyškolíme Vás.
mzda 650€ + príplatky.
Náborový príspevok 350 €
(akcia platí 30. 9. 2019).
Tel: 0918 930 000
Volať po – pia 7:30-15:00 hod.

Skladník 1x

manuvia
Hľadáme
skladníkov na VZV
na Slovensku aj do Českej republiky.
Plat od 4 EUR/hod.
Ubytovanie je zabezpečené zdarma.
Viac info na tel.: 0917 205 205

Vedúci/a zariadenia 1x

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
V zmysle ustanovení § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a Organizačného poriadku Mestského úradu
Piešťany vyhlasuje primátor mesta Piešťany
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
výberové konanie na obsadenie miesta:
Vedúci/a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa,
ktorý/á v zmysle Organizačného poriadku Mestského
úradu Piešťany na Odbore sociálnych služieb riadi zariadenie
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Názov zamestnávateľa:
Mesto Piešťany, Nám. SNP č 3, 921 45 Piešťany.
Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ II. stupňa – zameranie na sociálnu prácu
( sociálna pedagogika, andragogika, sociálne služby a poradenstvo),
resp. pedagogiku predškolského veku.
• prax minimálne 5 rokov v práci s deťmi predškolského veku
alebo v sociálnej oblasti
• prax v riadení vítaná
• plat bude určený v súlade so zákonom č.553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
minimálnej výške 960€.
Bližšie informácie poskytne: Viera Mičurová
tel.: 033/7765359.
Viac

Údržbár 1x

OKE Plastic SK, s.r.o.,
je úspešná medzinárodná spoločnosť. Vyrábame technologicky
sofistikované plastové komponenty pre automobilový priemysel.
V súčasnosti obsadzujeme nasledovné pracovné miesto:
ÚDRŽBÁR
Pracovná náplň
• zodpovednosť za bezporuchový a bezpečný chod strojov
a výrobných zariadení
• vykonanie pravidelnej preventívnej údržby na týždennej
a mesačnej báze na základe plánu preventívnej údržby
a vyplnenie príslušnej dokumentácie
• vykonávať korektívne činnosti na všetkých zariadeniach,
ak je to potrebné
• samostatnosť rozhodovania v oblasti riešenia problémov,
spolupráca s príslušnými oddeleniami za účelom optimalizácie
načasovania údržby a opráv strojov a zariadení.
Viac

Senior projektant 1x

IPE – CONSULT, s.r.o.
Nálepkova 32/A, 921 01 Piešťany
SENIOR PROJEKTANT /-KA
Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – zameranie:
architektúra alebo konštrukcie pozemných stavieb
• prax v odbore: 5 a viac rokov
• schopnosť vysokého pracovného nasadenia,
precíznosť, flexibilita
• vodičský preukaz skupiny B
• ovládanie práce s PC: MS Excel, MS Word,
AutoCAD / ArchiCAD – podmienkou
Náplň práce:
• práca na všetkých stupňoch projektovej dokumentácie
• spolupráca, kontrola a koordinácia príslušných
činností so stavebnými profesiami
• výkon autorského dozoru
• kontrola projektovej dokumentácie
Pracovné pozície vhodné aj ako externá spolupráca.
Váš štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
zasielajte na:
IPE – CONSULT, Nálepkova 32/A, 921 01 Piešťany
e-mail: personalne@ipe-consult.sk

Junior projektant 1x

IPE – CONSULT, s.r.o.
Nálepkova 32/A,
921 01 Piešťany
JUNIOR PROJEKTANT /-KA
Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – zameranie:
architektúra alebo konštrukcie pozemných stavieb
• stredoškolské vzdelanie príslušného odboru s praxou
2 a viac rokov
• schopnosť vysokého pracovneho nasadenia,
precíznosť, flexibilita
• ovladanie práce s PC: MS Excel, MS Word,
AutoCAD / ArchiCAD – podmienkou
Náplň práce:
• práca na všetkých stupňoch projektovej
dokumentácie
• spolupráca so stavebnými profesiami
Nástupný plat: od 800 € brutto
(v závislosti od dosiahnutých odborných skúseností
a pracovnej pozície)
Pracovné pozície vhodné aj ako externá spolupráca.
Váš štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
zasielajte na:
IPE – CONSULT, Nálepkova 32/A, 921 01 Piešťany
e-mail: personalne@ipe-consult.sk

Školník 1x

Základná škola Holubyho 15,
Piešťany prijme do pracovného
pomeru
školníka – údržbára
od 01. 10. 2019.
Požadované vzdelanie:
stredné odborné
Výhodou:
kuričský preukaz, odborná spôsobilosť
na činnosť na technickom elektrickom
zariadení (§21 alebo §22 vyhl. 508/2009),
vodoinštalatér
Rozsah úväzku: 100 %
Platové podmienky: 637€
Žiadosti zasielať na adresu: Základná
škola, Holubyho 15, 921 01 Piešťany
alebo na mail: kontakt@zsholubyho.sk

Pomoc. práce 1x

Alzheimercentrum Piešťany
prijme
pani na prezliekanie
posteľnej bielizne
od 7,30 – 10,30 hod.
mzda 3,30/hod.
Volať po – pia od 7,30 do 15,00 h
na tel. č. 0918 930 000

Opatrovateľ 1x

Alzheimercentrum Piešťany n.o.
špecializované zariadenie
prijme
opatrovateľov
aj bez kurzu, vyškolíme Vás.
mzda 650€ + príplatky.
Náborový príspevok 350 €
(akcia platí 30. 9. 2019).
Tel: 0918 930 000
Volať po – pia 7:30-15:00 hod.

Harmonikár 1x

Folklórna spevácka skupina
Povoja Piešťany
hľadá šikovného
harmonikára/harmonikárku
Radi Vás uvítame v dennom centre
Svornosť na Vážskej ul., každý utorok
o 18.00 hod. Ide o záujmovú činnosť,
bez nároku na honorár, ale s každoročnou
účasťou na letnom folklórnom festivale
a na rôznych vystúpeniach.
Bližšie informácie na povoja@gmail.com,
príp. tel.: 0903 233 788.