Len aktuálne ponuky práce z A.B. Piešťany č. 29/2022 zverejnené
5. augusta 2022 zoradené podľa druhu ponúkanej práce a počtu ponúk.

Odbor. ref. obce 1x

Obec Prašník
ponúka prácu na pozícii
odborný referent obce
účtovník- ekonóm
Náplň práce:
Samostatné a komplexné vedenie podvojného
účtovníctva vo verejnej správe, spracovávanie
kvartálnych a ročných účtovných a rozpočtových
uzávierok, rozpočtové hospodárenie obce,
záverečný účet obce a výročná správa, rozpočet obce,
spracovávanie rozpočtovníctva v RIS SAM, prípravy
návrhov všeobecne záväzných nariadení a iné činnosti
podľa pokynu zamestnávateľa
Viac

Ekonómka školy 1x

Základná škola M. R. Štefánika,
Vajanského 35, 921 01 Piešťany
Ekonóm (-ka)
Kvalifikačné predpoklady
• úplné stredné odborné vzdelanie
(s maturitou)
• vedenie účtovníctva a zostavovanie
individuálnej účtovnej závierky
v rozpočtovej organizácii
Požadované doklady
• Doklad o úplnom strednom vzdelaní
(maturitný diplom)
• Občiansky preukaz
• Zápočet rokov praxe
• Potvrdenie od lekára o fyzickej
a duševnej spôsobilosti vykonávať
zamestnanie ekonóma
Nástup od 1.9.2022
Platové podmienky
podľa zákona 553/2003 Z.z.
Ponuky zasielajte na
1zsmrspy@gmail.com
Iné súvisiace požiadavky
• vystavovanie odberateľských
faktúr + evidencia
• evidencia dodávateľských
faktúr + úhrada
• vystavovanie objednávok
• zverejňovanie na web – faktúry,
objednávky, súhrnné správy o zákazkách
• zostavovanie rozpočtu + čerpanie
• inventarizácia – vyraďovanie, evidencia,
protokoly, dokladová inventarizácia
• vedenie pokladne + účtovanie
• účtovanie – príjmy, výdaje, SF, depozit,
odpisy majetku
• podklady pre vyplácanie dopravného
žiakom
• podklady pre vyplácanie príspevku
na stravu a školské potreby pre žiakov
v hmotnej núdzi
• predbežná kontrola podľa platnej
legislatívy
• zostavenie účtovnej závierky
za kalendárny rok
• zostavenie konsolidovanej závierky
• zostavenie súhrnnej závierky
• výkaz o hospodárení za kalendárny rok
• sledovanie úhrad nájomných zmlúv –
ročné zúčtovanie
• verejné obstarávanie, zatrieďovanie
tovaru a služieb podľa CPV kódov
• sledovanie revízií
• emisné priznanie za kalendárny rok
• vystavovanie rozhodnutí
• nákup materiálu pre chod školy
• vybavovanie e-mailovej pošty
• vystavovanie rôznych potvrdení
• evidencia zmlúv
• prax v školstve
033/ 7726092

Učiteľ SŠ 1x

Spojená škola, Rakovice 25,
Rakovice 922 08
prijme do zamestnania
učiteľa/učiteľku
cestovného ruchu
Miesto výkonu práce:
Spojená škola, Rakovice 25,
Rakovice
organizačná zložka
SOŠ RR Rakovice
Termín nástupu: 1.9.2022
Rozsah úväzku: 100%
Viac

Učiteľ ZŠ 2x

Základná škola s materskou
školou Rakovice
prijme do pracovného
pomeru
učiteľku pre nižšie
sekundárne vzdelávanie
s aprobáciou
anglický jazyk – slovenský jazyk
(prípadne geografia, biológia)
a
učiteľku pre primárne
vzdelávanie
plus anglický jazyk.
Kvalifikačné predpoklady:
vysoká škola ll. stupňa (Mgr.).
Žiadosť a životopis posielajte
na: zsrakovice@zsrakovice.edu.sk
Tel. 0911 838 880, 033/77 96 111

Kuchár 4x

Hľadáme
Kuchára
do 4* hotela
v Tirol. Alpách
Plat od 1800€ netto
+ubytovanie a strava.
Tel.: 0908 642 921
+43 699 183 820 44

Reštaurácia
v Piešťanoch
prijme
kuchára
Po-Pi
od 7.00 – 15.00 hod.
Mzda od 1200€ v čistom
0948 126 000

Hotel Magnólia,
Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
prijme ihneď:
Na trvalý pracovný pomer
raňajkovú kuchárku
mzda 850,- až 1 000€
/základná zložka+ odmeny
+ príplatky/
Bližšie informácie
poskytneme na telefónnom
čísle: 0944 324 011

Kuchárka
Základná škola F.E. Scherera,
Piešťany
Základná zložka mzdy
(v hrubom): V zmysle zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov,
zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.
722 € + odmeny
Dátum nástupu: 2.9. 2022
Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na neurčitú dobu
Pracovná oblasť:
Gastronómia – Samospráva
Náplň (druh) práce: práce pri príprave
hlavných a doplnkových jedál – dodržiavanie
HACCP a osobnej hygieny
Kvalifikačné predpoklady:
– vyučený v odbore s výučným listom bez
maturity, vítaný aj s maturitou – zaučený
kuchár s odbornou spôsobilosťou – zdravotný
preukaz
Požiadavky na uchádzača:
– bezúhonnosť
– skúsenosti s normovaním jedál podľa
zisteného stavu stravníkov a platných materiálno
spotrebných noriem a jedálneho
lístka, základné znalosti s PC
Pracovný čas:
od 6:30 do 14:30 pondelok – piatok
Žiadosti spolu so súhlasom so spracovaním
osobných údajov a profesným životopisom
zasielať na mailovú adresu:
jedalen@9zspn.sk do 22. 8. 2022
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný
pohovor

Asistent účiteľa SŠ 1x

Spojená škola, Rakovice 25,
Rakovice 922 08
prijme do zamestnania
asistenta učiteľa
Miesto výkonu práce:
Spojená škola Rakovice,
Rakovice 25, organizačná zložka
SOŠ RR Rakovice
Termín nástupu: 1.9.2022
Rozsah úväzku: 100%
Viac

Čašník 4x

Elizabeth
Hľadáme
čašníkov na TPP
Ponúkaná mzda 800€
v čistom + odmeny
Kontakt: 0904 651 221

Hľadáme
čašníčku
do 4* hotela
v Tirol. Alpách
Plat od 1800€ netto
+ubytovanie a strava.
Tel.: 0908 642 921
+43 699 183 820 44

Reštaurácia Centrál
prijme
• čašníkov
na trvalý pracovný
pomer, mzda od 5€
v čistom
Tel.: 0907 700 963

Hotel Magnólia,
Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
prijme ihneď:
Na trvalý pracovný pomer
čašníka/čašníčku
mzda 900,- až 1 100€
/základná zložka + odmeny
+ príplatky/
Bližšie informácie
poskytneme na telefónnom
čísle: 0944 324 011

Údržbár-kurič 1x

Brezová 19, Piešťany 921 01
Údržbár – kurič
Dvojzmenná prevádzka
Pracovná doba:
06,00 – 13,45 hod. (1 zmena)
12,45 – 20,30 hod. (2 zmena)
Pozícii vyhovujú uchádzači so
vzdelaním:
• Stredoškolské bez maturity/s
maturitou
• Manuálna zručnosť – drobná údržba
a opravy, údržba školského dvora
(kosenie)
• Kuričský preukaz (obsluha kotlov V.
triedy)
• Odborná spôsobilosť na činnosť na
technickom elektrickom zariadení
(§20, §21 vyhl. 508/2009) – nie je
podmienka
• Prax v odbore výhodou
• Samostatnosť, dôslednosť a zodpovedný
prístup k práci
• Termín nástupu: od 01.08.2022
• Ponúkaný plat: (v zmysle zákona č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov)
• Pracovný pomer: Trvalý pracovný
pomer (100 % úväz.)
• Kontaktovať budeme len vybraných
uchádzačov.
• Doklad o vzdelaní
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Životopis
• Písomný súhlas so spracovaním
osobných údajov
033 76 233 07, info@zsbrepy.sk
(Hlásiť sa u hospodárky školy)

Montáž. robot. 1x

VEM Slovakia, s.r.o.
Vrbovská cesta 2617/102,
921 01 Piešťany
Zahraničná spoločnosť zaoberajúca
sa výrobou elektromotorov ponúka
pracovné príležitosti:
MONTÁŽNY ROBOTNÍK
ELEKTROMOTOROV
Platové ohodnotenie:
hrubá mzda s osobnými a motivačnými
odmenami od 1.200,- €
Viac

Skladník 1x

Rhenus Logistics, s.r.o.
obsadzuje pracovnú pozíciu:
Skladník- vodič VZV
Mzda:
do 1200 € /brutto mesiac
(základ 850€ + prémia + dochádzkový
bonus +zákonné príplatky)
Požiadavky:
– prax s prácou na VZV
– zodpovedný prístup k práci
a precíznosť
Náplň práce:
– vykládka/nakládka kamiónov
– manipulácia s tovarom
– práca s VZV a scanerom
– práca na 3 zmeny
Viac

Dizajnér 1x

TRENAB Piešťany
Hľadáme
dizajnéra na kuchyne
na mieru
Plat 1000€ + provízie
trenab@kuchynepiestany.sk

Obsluha lisu 1x

Steel Form, spol. s r.o.,
Vajanského 56, 921 01 Piešťany
hľadá vhodného uchádzača
na obsadenie pracovnej
pozície
Obsluha vysekávacieho
lisu Trumpf
• práca na zmeny
• vyučený v strojárskom odbore
• zodpovedný prístup k práci
• manuálna zručnosť, precíznosť,
samostatnosť
• mzda: od 900 € + príplatky
Ponúkame: výhody:
• odmeny pri životných jubileách
• zabezpečené stravovanie
vo firemnej jedálni
• dochádzkový bonus
• garantujeme vyplatenie mzdy
v 13.deň nasl. mesiaca
Nástup možný ihneď
Žiadosti zašlite na adresu:
e-mail:
tomasikova@steel-form.sk
Steel Form, spol. s r.o.
Vajanského 56
921 01 Piešťany

Uvádzač kino 1x

Mestské kultúrne stredisko
mesta Piešťany p.o.
zamestná na základe dohody
o brigádnickej práci študentov
uvádzača do kina
Požiadavky :
Študent strednej alebo vysokej školy
Práca vo večerných hodinách a cez
víkend
Platové podmienky :
Hrubá mzda 3,80 €/hod.
Kontakt :
Mestské kultúrne stredisko mesta
Piešťany, p.o.
ul. A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany
e-mail: kino@fontana-piestany.sk
tel. číslo : 0911 399 477

Zvárač 1x

Steel Form, spol. s r.o.,
Vajanského 56, 921 01 Piešťany
hľadá vhodného uchádzača
na obsadenie pracovnej
pozície
Zvárač (TIG, MIG)
• výhoda zváranie TIG hliníka
• zodpovedný prístup k práci
• manuálna zručnosť, precíznosť,
samostatnosť
• platný zváračský preukaz
• aj SZČO
• mzda: od 900 € + príplatky
Ponúkame: výhody:
• odmeny pri životných jubileách
• zabezpečené stravovanie
vo firemnej jedálni
• dochádzkový bonus
• garantujeme vyplatenie mzdy
v 13. deň nasl. mesiaca
Nástup možný ihneď
Žiadosti zašlite na adresu:
e-mail:
tomasikova@steel-form.sk
Steel Form, spol. s r.o.
Vajanského 56
921 01 Piešťany

Pracovník 1x

MOVAK-MK
Stavebná firma
hľadá
pomocníka
na stavby
6,-Eur netto/hodina
Volať Po-Pia 07-16 hod.
t. č. 0911 348 992

Kaderníčka 1x

Do luxusného salónu
na kúpeľnom ostrove
hľadám na žl.
• kaderníčku/ka
Tel.: 0905 898 594

Manikérka 1x

Do luxusného salónu
na kúpeľnom ostrove
hľadám na žl.
 manikérku
Tel.: 0905 898 594

Pom. kuchár 1x

Reštaurácia Centrál
prijme
• pomocného kuchára
na trvalý pracovný
pomer, mzda od 5€
v čistom
Tel.: 0907 700 963

Pom. sila kuchyňa 3x

Reštaurácia Centrál
prijme
pomocné sily
do kuchyne
na trvalý pracovný
pomer, mzda od 5€
v čistom
Tel.: 0907 700 963

Hotel Magnólia,
Nálepkova 1, 921 01 Piešťany
prijme ihneď:
Na dohodu
pomocnú silu
do kuchyne
mzda 4,00 Eur/hod.,
soboty 5,61€/hod.,
nedele 7,22€/hod.
Bližšie informácie
poskytneme na telefónnom
čísle: 0944 324 011

Hľadáme
pracovníčky
do kuchyne
Po-Pi od 6.30-14.30 hod.
nástup od 5.9. 2022
mzda od 707€
V prípade záujmu volajte na
Tel.: 0910 102 927

Pedikérka 1x

Do luxusného salónu
na kúpeľnom ostrove
hľadám na žl.
pedikérku
Tel.: 0905 898 594

Rozvozca 1x

Reštaurácia
v Piešťanoch
prijme
rozvozcu
do mladého kolektívu
Mzda 5€/hod.
0948 126 000

Permanentný make up 1x

Do luxusného salónu
na kúpeľnom ostrove
hľadám na žl.
permanentný
make up
Tel.: 0905 898 594