Riadková inzercia

KÚPA / PREDAJ

0,30 € za slovo

0,50 € za rámik

cena je s DPH

Riadková inzercia

SLUŽBY/ NEHNUTEĽNOSTI 

0,30 € za slovo

0,50 € za rámik

cena je s DPH

Pravidlá pre riadkovú inzerciu

minimálna cena riadkového inzerátu  je 1,4 € ( to je 5 slov) bez rámika

3 slová text + 2 slová telefón.

Cena je s DPH

Plošná inzercia

0,60 € /cm2

cena bez DPH

opakovanie v nasledujúcom vydaní zľava -10%

Spomienka, poďakovanie

Cena zverejnenie  je 7 € , cena je s DPH

Redakcia pri spomienke a poďakovaní negarantuje termín zverejnenia. Ten môže posunúť o 1 týždeň.

Mimoriadne vydania 

V roku 2021 redakcia obmedzila vydávanie rozšírených vydaní. Aby ste ako inzerenti neprišli o možnosť osloviť obyvateľov okolitých obcí, noviny sú každý týždeň dodávané do predajní v okolitých obciach.