Riadková inzercia

KÚPA / PREDAJ

0,20 € za slovo

0,50 € za rámik

cena je s DPH

Riadková inzercia

SLUŽBY/ NEHNUTEĽNOSTI 

0,25 € za slovo

0,50 € za rámik

cena je s DPH

Zverejnenie

www stránky

18 € za zverejnenie

0,50 € za rámik

cena je s DPH

Plošná inzercia

Regionálne

vydanie

0,50 € /cm2

cena bez DPH

opakovanie zľava -10%

Plošná inzercia

región + ďalšie okolité obce

vydanie

0,6 € /cm2

cena bez DPH

opakovanie zľava -10%