Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Vedúci strediska

Vedúci strediska verejnej zelene
Náplň práce:
• riadenie, organizácia a kontrola
podriadených zamestnancov, správa a
údržba verejnej zelene, dopadových
plôch DI, starostlivosť o detské
pieskoviská, čistenie skiel Kolonádového
mosta, trvalá a príležitostná kvetinová
výzdoba mesta, spolupráca pri
zabezpečovaní letnej a zimnej údržby
komunikácií, správa a údržba techniky
strediska, komunikácia so zamestnancami
MsÚ a občanmi, účasť na prípravách
projektov, koordinácia a riadenie prác
zamestnancov.
Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ, SŠ vzdelanie poľnohospodárskeho,
záhradníckeho (záhradná a krajinná
architektúra) alebo lesníckeho smeru,
• skúsenosti s riadením prevádzky vyhradených
technických zariadení (vysokozdvižná plošina),
• znalosť a skúsenosti s používaním Word,
Excel, PowerPoint, CENKROS, DWG,
• znalosť čítania projektových dokumentácií,
• min. 5 rokov praxe v odbore.
Zoznam požadovaných dokladov:
• motivačný list a profesijný životopis,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• udelenie súhlasu so spracúvaním osobných
údajov podľa zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov na účely výberového konania.
Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
v plnom rozsahu,
• schopnosť viesť, riadiť a motivovať kolektív,
• komunikatívnosť, systémové myslenie,
cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• zodpovedný prístup k práci, vodičský
preukaz skupiny „B“.
Požadované doklady žiadame doručiť
do 15.10.2023 na adresu zamestnávateľa
Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44,
921 01 Piešťany
alebo na email: smp@sluzbymesta.sk

Operátor výroby

Operátor/ka výroby
Pracovná náplň:
• výroba filtrov podla štandardných
pracovných postupov na poloautomatických
zariadeniach
• výstupná kontrola a balenie filtrov
v súlade s internými predpismi
• priebežné zaznamenávanie výkonov
a kontrola kvality vyrobených dielov
vrátane vedenia záznamov o kvalite
Hľadáme kolegov s/so:
• skúsenosťami s prácou vo viaczmennej
prevádzke a ochotou pracovať vo výrobnom
procese
• zodpovedným prístupom k práci
a manuálnou zručnosťou
• samostatnosť a základná znalosť
práce s PC
Benefity:
• DOPRAVA FIREMNÝMI AUTOBUSMI
ZDARMA
(smery – Piešťany, Sokolovce, Nové Mesto n/V,
Veselé a Vrbové)
• stravný lístok v hodnote 5,48 €
• príplatok za poobednú zmenu 0,40 €/hod.
• príplatok za nočnú zmenu podľa ZP
• príplatok za nadčas podľa ZP + bonus 10,00 €
alebo 15,00 € za víkendovú zmenu
• deň pracovného voľna naviac – pri 3 mesiacoch
bez priepustky
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily 150 € ročne
• odmena za odporučenie nového zamestnanca 400 €
• nástupný bonus pre odporučeného uchádzača 400 €
• jubilejné narodeninové poukážky
• vernostný bonus
• ocenenie Zamestnanec roka
• Mikulášske poukážky
• odmena za zlepšovacie návrhy
• rôzne akcie pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
Kontakt:
+421 911 822 994, +421 327 461 313,
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Operátor CNC stroja

Operátor CNC stroja
Požadované vzdelanie, kvalifikácia
• stredoškolské vzdelanie v technickom,
respektíve strojárskom odbore, prípadne
iné odborné vzdelanie
• možnosť odborného zaškolenia
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• práca na strojoch CNC
• technické a analytické myslenie
• spoľahlivosť, zodpovednosť
Platové ohodnotenie
• hrubá mzda s osobnými a motivačnými
odmenami od 1.300,- €/mesiac (Brutto)
Ponúkame
• prácu na trvalý pracovný pomer, možný
termín nástup – ihneď, práca
v jednozmennej prevádzke, stabilné
pracovné podmienky, príplatky podľa
Zákonníka práce, stravovanie v priestoroch
spoločnosti, jubilejné odmeny.
Žiadosť so životopisom, fotografiou
a možným termínom nástupu môžete zaslať
poštou na adresu spoločnosti alebo
mailom:
personalne.vem@vem-group.com
Odpovedať budeme len záujemcom,
ktorí spĺňajú požiadavky.

Operátor výroby - obsluha zariadenia

Operátor/ka výroby – obsluha
zariadenia
Pracovná náplň:
• obsluha poloautomatického zariadenia
na výrobu filtrov (PLP)
• manipulácia s materiálom na výrobu
filtrov
• nastavovanie parametrov zariadenia podľa
typu objednávky, práca s posuvným meradlom
• kontrola kvality vyrobených dielov
vrátane vedenia záznamov o kvalite
• riadenie nezhodného dielu v zmysle
platných postupov
Hľadáme kolegov s/so:
• technickým vzdelaním, skúsenosťami
s prácou na obdobnej pozícii vo viaczmennej
prevádzke
• základnou znalosťou práce s PC
• zodpovednosťou, dôslednosťou a samostatnosťou
Benefity:
• DOPRAVA FIREMNÝMI AUTOBUSMI
ZDARMA
(smery – Piešťany, Sokolovce, Nové Mesto n/V,
Veselé a Vrbové)
• stravný lístok v hodnote 5,48 €
• príplatok za poobednú zmenu 0,40 €/hod.
• príplatok za nočnú zmenu podľa ZP
• príplatok za nadčas podľa ZP + bonus 10,00 €
alebo 15,00 € za víkendovú zmenu
• deň pracovného voľna naviac – pri 3 mesiacoch
bez priepustky
• príspevok na regeneráciu pracovnej sily 150 € ročne
• odmena za odporučenie nového zamestnanca 400 €
• nástupný bonus pre odporučeného uchádzača 400 €
• jubilejné narodeninové poukážky
• vernostný bonus
• ocenenie Zamestnanec roka
• Mikulášske poukážky
• odmena za zlepšovacie návrhy
• rôzne akcie pre zamestnancov a rodinných
príslušníkov
Kontakt:
+421 911 822 994, +421 327 461 313,
E-mail: kariera@freudenberg-filter.com

Pilčík/arborista

Pilčík/arborista
Kvalifikačné predpoklady:
• min. úplné SŠ vzdelanie
záhradníckeho smeru
• min. 1 rok praxe
Náplň práce:
• ošetrovanie drevín, vykonávanie
zdravotných, bezpečnostných
a redukčných rezov stromov
• výrub stromov
• obsluha a manipulácia s plošinou
pri vykonávaní ošetrovania stromov
Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný životopis
• udelenie súhlasu so spracúvaním
osobných údajov podľa zák. č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov na účely
výberového konania
• vodičský preukaz B, vodičský
preukaz T výhodou
• preukaz na obsluhu motorovej
píly – ťažba
Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť, spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu
• cieľavedomosť, samostatnosť a flexibilita
• zodpovedný prístup k práci
Požadované doklady žiadame doručiť
do 15.10.2023 na adresu zamestnávateľa
Služby mesta Piešťany, Valová 1919/44,
921 01 Piešťany alebo na email:
smp@sluzbymesta.sk