Podrobnejšia špecifikácia ponúkaných pracovných miest, ak zamestnávateľ požaduje špeciálne požiadavky, alebo ponúka mimoriadne benefity

Odborný ref.

Odborný referent obce
účtovník- ekonóm
Mzda:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Požiadavky:
Flexibilita, zodpovednosť, psychická záťaž,
práca s ľuďmi, efektívnosť, informačná
gramotnosť, kultivovaný prejav,
analytické myslenie, komunikatívnosť,
všestrannosť, empatia, precíznosť,
presnosť, finančná a ekonomická
gramotnosť, počítačové
zručnosti – Microsoft Word, Excel,
znalosť informačného systému
URBIS – výhodou
Vzdelanie:
min. úplne stredné odborné vzdelanie
ekonomického smeru
Prax: aspoň 2 roky
mail: obecprasnik@prasnik.sk

Učiteľ SŠ

Učiteľa/učiteľku
cestovného ruchu
Mzda:
• v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa v odbore cestovný ruch v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
• plnenie kvalifikačných predpokladov
v zmysle Zákona č. 138/2019 Z .z.
v znení neskorších predpisov
Pracovná náplň:
vyučovanie cestovného ruchu, animačných
služieb, sprievodcovských služieb,
geografie cestovného ruchu
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov
v súlade so zákonom 18/2018 Z. z.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 19. 08. 2022
Adresa podania:
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
riaditeľka školy
E-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Henrieta Kunicová,
riaditeľka školy
Tel.: 033 7796108

Asistent učiteľa

Asistenta učiteľa
Kvalifikačné predpoklady:
• vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
1/2020 Z. z., príloha č. 6
• plnenie kvalifi kačných predpokladov
v zmysle Zákona č. 138/2019 Z .z.
v znení neskorších predpisov
Pracovná náplň:
uľahčovanie adaptácie žiakov na
učebné prostredie, pomoc pri príprave
učebných pomôcok, sprevádzanie
žiakov mimo triedy
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• doklady o vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných
údajov v súlade so zákonom 18/2018
Z. z.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín podania: do 19. 08. 2022
Adresa podania:
Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice
riaditeľka školy
E-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Henrieta Kunicová,
riaditeľka školy
Tel.: 033 7796108

Montážny robotník

MONTÁŽNY ROBOTNÍK
ELEKTROMOTOROV
Požadujeme: manuálnu zručnosť,
zodpovedný pracovný prístup,
zodpovednosť za kvalitu
Ponúkame prácu na trvalý
pracovný pomer,
možný termín nástup – ihneď,
práca v jednozmennej prevádzke,
stabilné pracovné podmienky,
príplatky podľa Zákonníka práce,
stravovanie v priestoroch
spoločnosti, jubilejné odmeny.
Žiadosť so životopisom,
fotografiou a možným termínom
nástupu môžete zaslať poštou
na adresu
spoločnosti alebo mailom:
personalne.vem@vem-group.com
Odpovedať budeme len záujemcom,
ktorí spĺňajú požiadavky.

Skladník - vodič VZV

Skladník- vodič VZV
Benefity:
– stabilné zamestnanie
– každoročné zvyšovanie mzdy
– pitný režim
– koncoročné odmeny
– vitamínové balíčky
– darčekové poukážky
Kontakt:
Rhenus Logistics, s.r.o.
Orechová 2/B, 922 10 Trebatice
Tel.: 033/77 60 207
personalne@sk.rhenus.com