Kontakt

Tel.: 033 / 76 248 15, 76 286 76
mob.: 0905 535 288, 911 920 220
mail: ab@abpiestany.sk
Redakcia:
Školská ul., Piešťany
(bývalá Piešťanka)