Otvorenie kúpeľnej sezóny 2018

 In Mesto a ľudia

V Piešťanoch sa koná už 27. ročník Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.
V sobotu 2. júna o 10.30 h prejde od Kúpeľného ostrova k Hudobné-
mu pavilónu v parku sprievod. Od 15.00 h začne program v Hudobnom
pavilóne, ktorý vyvrcholí o 20.30 h vystúpením Adama Ďuricu s kapelou
a o 21.30 h koncertom skupiny Gladiator.
Mesto zaplnia tisícky návštevníkov. Množstvo stánkov bude ponúkať
občerstvenie a všade bude dobrá nálada. V nedeľu bude pokračovať
program o 15.00 h vystúpením partnerských miest o 17.00 h
koncertom – P. Čenockej a J. Pracného. Kompletný program
nájdete na OLKS