Blahoželanie poslacom

 In Mesto a ľudia

Konečne sa dočkali. Po rokoch neistoty budú môcť počas svojich zasadaní
dôstojne parkovať. Ich parkovisko vedľa knižnice je spravodlivou odmenou
za odvedenú práce pre Piešťany a jeho obyvateľov. Betón zakryje odpornú
trávu a stromy. Miesto toho vznikne krásna farebná mozaika  parkujúcich
automobilov.
Je to dôkaz zlepšujúcej sa životnej úrovne obyvateľov Piešťan.  Návštevníci
nášho mesta obdivujú množstvá automobilov lemujúcich ulice. Asi len závisť
im bráni v tom aby sa do Piešťan vracali. Vzorom nám je parkovisko v Bratislave
na Hradnom kopci, na mieste archeologických nálezoch. Piešťany sa poslaneckým
parkoviskom aspoň priblížilo nášmu vzoru betónovej Bratislave.