Rodisko Mórica Beňovského

 In 10 zaujímavých miest v okolí Piešťan

Móric Beňovský. Človek, ktorý bol vo svojom storočí v mnohých ohľadoch prvý. Bol prvým Európanom, čo sa plavil v severnom Pacifiku. Prvým človekom, ktorý navštívil všetky štyri kontinenty. Prvým výskumníkom Ostrova sv. Vavrinca, prvým bielym kráľom zjednoteného Madagaskaru či prvým Slovákom, ktorý zasiahol do politického a spoločenského vývoja viacerých krajín. Bol jednoducho vzorovým predstaviteľom osvietenstva a narodil sa v mestečku neďaleko Piešťan – vo Vrbovom.  

 Móric Beňovský (1746 – 1786)  prežil búrlivý život plný bojov, útekov zo zajatia, plný slávy i následných pádov.  Jeho pamäti z ciest, po prvýkrát vydané v roku 1790 v Londýne, sa stali ihneď po vydaní bestsellerom a doteraz vyšli  v najmenej dvadsiatich vydaniach vo viac ako desiatich jazykoch. Pre jeho slávne činy či pohnutý život by si ho ostatné národy radi privlastnili. Lenže Matúš Móric Michal František Serafín August Beňovský bol Slovák. Narodil sa 20. septembra 1746 vo Vrbovom (vtedajšia Nitrianska župa), kde prežil aj svoje detstvo.

Šľachtickú kúriu Beňovských nájdete vo Vrbovom ešte aj dnes. Situovaná je v radovej uličnej zástavbe na rozhraní Námestia Slobody a Beňovského ulice. Ako  rodný dom Mórica Beňovského sa začala označovať od konca 19. storočia.  V roku 1908 bola na jej  priečelie osadená aj pamätná tabuľa.  

Od roku 1873 bola kúria sídlom Prvej slovenskej banky, neskôr učňovskej školy. Po druhej svetovej vojne prešla do majetku obce resp. mesta Vrbové. Do roku 1995 tu boli umiestnené mestské nájomné byty. Následne prešla budova v rokoch 1995 až 1998 rozsiahlou rekonštrukciou, po ktorej ju mesto odovzdalo do užívania na kultúrne účely (mestská knižnica, historická expozícia). Priestranná povala bola upravená na podkrovnú spoločenskú sálu. Architektonicky bolo dotvorené i nádvorie slúžiacie na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií.

Leave a Comment