Čertova pec

 In 10 zaujímavých miest v okolí Piešťan

Asi 8 km od Piešťan smerom na Topoľčany sa na úpätí vrchu Nad Lipovcom nachádza chránená prírodná pamiatka – jaskyňa Čertova pec. Už v dávnych dobách bola osídlená človekom neandertálskeho typu, preto predstavuje najstaršie známe jaskynné osídlenie u nás.  Príďte sa sem pozrieť aj vy a okrem iného objavíte tiež blízku malú farmu majiteľa rovnomenného motorestu Čertová pec.

Jaskyňa Čertova pec je najstarším známym  jaskynným sídliskom mousterienskej kultúry zo staršej doby kamennej. Bola vytvorená krasovatením dolomitického vápenca. Je dlhá 27 metrov a obojstranne priechodná. Predstavuje vzácnu archeologickú a paleontologickú lokalitu s dokladmi o viacnásobnom paleolitickom, hallštadskom osídlení.

Pod slovenským názvom Czertowa Pecz ju spomínal už Matej Bel vo svojich Notíciách z roku 1742. V rokoch 1958 – 1961 ju preskúmali archeológovia pod vedením Júliusa Bártu z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Za chránený prírodný výtvor bola vyhlásená v roku 1981, chránenou prírodnou pamiatkou sa stala v roku 1994.

Pri jaskyni sa nachádza rovnomenný motorest, ktorý okrem ubytovania a reštauračných služieb ponúka aj pohľad na tunajší chov zvierat.