Kostolec

 In 10 zaujímavých miest v okolí Piešťan

V okolí Piešťan je veľa zaujímavých miest, ktoré sa oplatí vidieť. Jedným z nich je aj Kostolec – malý ostrovný výbežok Považského Inovca vypínajúci sa nad obcou Ducové. Čím je zvláštny? Turistom ponúka nádherný výhľad do všetkých strán a súčasne sa na ňom nachádza aj čiastočne zrekonštruovaný veľmožský dvorec z čias Veľkej Moravy.

Vďaka svojej výhodnej polohe v blízkosti významných dávnovekých ciest (predovšetkým  tzv. Veľkej jantárovej cesty spájajúcej severnú a južnú Európu) bol Kostolec obývaný vo viacerých obdobiach praveku. Kľúčovú úlohu však zohral vo veľkomoravskom období (9. storočie – začiatok 10. storočia), kedy tu vzniklo opevnené včasnofeudálne veľmožské sídlo.

Nachádzali sa tu obytné domy a  vlastnícky kostol veľmožov s malým pohrebiskom príslušníkov vládnucej vrstvy. Keďže išlo o mocensko-správne stredisko podliehali mu viaceré poľnohospodárske a remeselné osady v okolí.

V 70. rokoch 20. storočia sa na Kostolci pod dohľadom Archeologického ústavu SAV v Nitre čiastočne zrekonštruoval veľkomoravský veľmožský dvorec. Okrem palisádového opevnenia tu nájdete aj základy predrománskeho kostola a obytných domov. Oplatí sa ho vidieť, pretože Kostolec patrí k najvýznamnejším veľkomoravským pamiatkam na Slovensku.