Modelová železnica Piešťany + krátke video

 In Mesto a ľudia

Model krajinky s uháňajúcimi vláčikmi pre Vás pripravila zberňa Tipos
na bývalom trhovisku oproti Auparku. Priemyslový areál, aký si mnohí
z nás pamätame z rokov budovania priemyslu na Slovensku. Zaprášené
budovy, vedenie vysokého napätia, trafostanice, sklad uhlia, vozňové
depo, šrotovisko, nákladné autá a iné drobnosti. Nechyba ani legenda
vtedajších železníc „SERGEJ“ dieselová ťažká lokomotíva dovážaná
z bývalého ZSSR. Vláčiky se púšťajú zatiaľ o 11.00, 13.00, 15.00 a 17.00 h
vždy na 15 minut. Veríme, že tato milá vzpomienka Vás poteší a urobí
radosť hlavne deťom.  Krátke video.  Tipos, bývalé trhovisko oproti Auparku.

Leave a Comment