HROZÍ MALEJ VRBINE LIKVIDÁCIA?

 In Mesto a ľudia

Strom za stromom mizne vo voľakedy zelenom meste.  Len nedávno padli dva obrovské stromy
pri bývalej Tesle a asi podobný osud stihne aj ostatné velikány v tejto časti mesta. BolI úplne
zbytočne vyrúbané stromy na Bratislavskej ceste a tak by sa dalo pokračovať. Pilčíci sa pomaly
ale iste blížia k parku, kde kompozičný zámer mladých krajino tvorcov prebije hodnotu stromov
ktoré nám zanechal Winter.
Ale to najhoršie len príde.  Je ohrozená posledná prirodzená zelená oáza vedľa sídliska Trajan.  
Poslanci na Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 2. júla 2015 o 14. h v Mestskej knižnici
s veľkou pravdepodobnosťou zmenia územný plán mesta a symbolicky dajú zelenú výstavbe
na doteraz zelených plochách v lokalitách Vážsky ostrov, Heinola a Malá Vrbina, ktorá je  podľa
odborníkov vzácnym biotopom a posledným zbytkom lužného lesa v  meste.
Ak si myslíte, že je všetko vporiadku, spravte si malú obchádzku po nákupe v Tescu. Po starej
Vrbovskej sa dostanete k skladom dreva.  Sú preplnené vyrúbanými stromami.
Je to pochmúrny obraz našej mentality a samozrejme aj našej BETÓNOVEJ budúcnosti. 
Na fotografiách je bývalý parčík, ktorý bol vyrúbaný a nahradený kruhovým objazdom.