Amfiteáter

 In 10 Opustených Miest v Piešťanoch

K piešťanským „miestam duchov“ patrí bezpochyby aj letný amfiteáter v mestskom parku. Po dlhých rokoch, keď sa nepodnikli žiadne kroky pre jeho obnovu, sa ho mesto rozhodlo ponúknuť na prenájom. Jeho spoločensko-kultúrne využitie by pritom malo zostať zachované. Článok obsahuje video.

Piešťanský amfiteáter sa nachádza v Mestskom parku – v zóne chráneného pamiatkového územia. Jeho vlastníkom je mesto Piešťany a podľa stanoviska mesta, jeho využitie nie je ohrozené. Podmienkou je, aby mestský úrad konzultoval prípadné úpravy stavby s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Prírodný amfiteáter plánuje mesto ponúknuť na prenájom, pričom by sa mal stále využívať ako kultúrno-spoločenský objekt.

Tzv. letné prírodné divadlo (amfiteáter) bolo v Piešťanoch slávnostne otvorené v roku 1959. Autormi jeho projektu boli architekti Michal Maximilián Scheer a Jaroslav Rajchl. Stavba bola zakompovaná do okolitej krajiny s dôrazom na zachovanie zelene.

Amfiteáter bol v minulosti dejiskom koncertov a rôznych kultúrnych podujatí. Jeho sláva však pominula. Zostal opustený a zabudnutý. Dúfajme, že jeho priestory opäť vyplnia tóny hudby, umenia a kultúry.

Amfiteáter

Leave a Comment

SOU Vodohosporárske