SOU vodohospodárske

 In 10 Opustených Miest v Piešťanoch

Jedna z najprestížnejších „učňoviek“ v Piešťanoch a širokom okolí skončila. Zostal po nej opustený areál ako pamiatka ľudskej neschopnosti. Dnes môžeme budovu bývalého SOU vodohospodárskeho s priľahlým areálom oprávnene zaradiť medzi miesta duchov v našom meste.

Vráťme sa do minulosti. Štát najprv nezvládol premenu učňovského školstva tak, aby pomohol školám vytvoriť lákavé a zaujímavé učebné odbory. Zbavil sa kompetencií a bremeno s veľkou slávou hodil na krajské samosprávy. Pre tie však predstavujú stredné školy len peniaze a náklady.

Keď budete na leteckom dni, ktorého usporiadateľom je aj Trnavský samosprávny kraj, zamyslite sa nad tým, akí sme to dnes ľudia, keď na podobné oslavy tečú milióny a na deťoch a mládeži sa šetrí. Veci robíme naopak. Pohŕdame tým, na čo by sme mali byť pyšní a kocháme sa na hlúpostiach.

Trajan Centrum