Vrbovská Synagóga

 In 10 opustených miest v okolí Piešťan

V meste pod šikmou vežou stojí oproti rodnému domu slovenského spisovateľa a cestovateľa Mórica Beňovského schátraná židovská synagóga. Svojim exotickým maurským slohom sa zaraďovala medzi najkrajšie modlitebne Židov na Slovensku. V súčasnosti čaká na investora, ktorý sa nezľakne jej nákladnej rekonštrukcie a privedie ju späť medzi hrdé dominanty Vrbového.
Židovská komunita vo Vrbovom je historicky doložená od konca 17. storočia. Práve v roku 1683 sem prišlo okolo 200 židov z Moravy a so súhlasom vrbovského zemepána sa usadili v mestečku. Ich spoločenstvo sa postupne rozrastalo, a podľa všetkého si tu v roku 1731 zriadili náboženskú obec. V tom čase mali už židia vo Vrbovom synagógu. Za pôsobenia rabína Frojdmana si postavili novú, ktorá sa nachádzala na terajšom Námestí slobody vo dvore patriacemu vrbovským zemanom Nezbudovcom a Pronajovcom.

Koncom 19. storočia tvorili židia vo Vrbovom tretinu obyvateľstva. Zlom nastal v roku 1942, keď boli z Vrbového viaceré židovské rodiny násilne odtransportované do koncentračných táborov. Čím de facto zanikla tunajšia kedysi početná židovská komunita. Po druhej svetovej vojne sa zostávajúci židia vysťahovali z Vrbového do väčších miest a do zahraničia, najmä do Palestíny a USA. Ako pamiatka na nich zostala schátraná synagóga…
Tá je situovaná v centre mesta v hornej časti ulice M. A. Beňovského. Bola postavená v rokoch 1882-1883 v maurskom slohu, ktorý reprezentuje orientálnymi prvkami obohatenú architektúru kultových stavieb židovských náboženských obcí poslednej štvrtiny 19. storočia. Na náboženské účely sa využívala až do roku 1942. Potom bol v nej umiestnený sklad obilia či textilných výrobkov národného podniku Trikota.

V roku 2006 bola odpredaná do vlastníctva amerického podnikateľa Michaela Josepha Karbana, ktorý prisľúbil, že synagógu zrekonštruuje a prinavráti ako svätyňu Židom. Lehota, ktorou sa zaviazal už uplynula a súčasné majetkové pomery synagógy sú nejasné. Podľa najnovšieho návrhu by po rekonštrukcii mala slúžiť ako kultúrno-spoločenské centrum, čo odobrila aj židovská náboženská obec. Iba čas ukáže, aká bude budúcnosť kedysi jednej z najkrajších židovských synagóg na Slovensku.