Mohyla Generála M. R. Štefánika

 In 10 zaujímavých miest v okolí Piešťan

Významné miesto v slovenských dejinách patrí nepochybne Milanovi Rastislavi Štefánikovi, rodákovi z neďalekých Košarísk. Jeho životným krédom bolo „veriť, milovať a pracovať.“ Bol politikom, astronómom, generálom francúzskej armády, zakladateľom česko-slovenského štátu a prvým česko-slovenským ministrom vojny. Jeho súčasníci ho opisovali ako energického, srdečného človeka, ktorého život bol naplnený láskou k rodnej zemi a svojmu národu. Osudného štvrtého mája 1919 však prišiel slovenský národ o svojho obetavého syna, keď sa neďaleko Ivanky pri Dunaji zrútilo Štefánikovo lietadlo a celá posádka zahynula. Miestom posledného odpočinku tohto veľkého Slováka sa stala mohyla na Bradle – vrcholné dielo architekta Dušana Jurkoviča. Článok obsahuje video.

Päť rokov po smrti M. R. Štefánika bol položený základný kameň pamätníka navrhnutého architektom Dušanom Jurkovičom. Monumentálne dielo bolo umiestnené na vrchu Bradlo, ktorý sa vypína nad Štefánikovými rodnými Košariskami.

Mohyla sa skladá z dvoch terás a z náhrobnej stavby. V hlave je hrob generála Štefánika, v jej nohách hrob kráľovského talianskeho mechanika-strelca Aggiusti Gabrieleho, po pravom boku hrob poručíka Mancinelli Scottiho (ktorý bol neskoršie prevezený do vlasti) a po ľavom boku seržanta Merlini Umberta. Na každom rohu pyramídovej mohyly sa pnú do výšky 12 m mohutné kamenné obelisky. Jedinou živou výzdobou mohyly sú šľachtené jalovce, vyrastajúce z pôdy vrchu. Mohyla je zhotovená z kvádrov z drahocenného trvácneho kameňa travertínu, ktorého sem bolo dovezeného zo Spišských Vlachov 196 vozňov (bližšie časopis Bradlo).

V rokoch 1989 – 1996 prebiehali rekonštrukčné práce na tejto národnej kultúrnej pamiatke. Dnes je mohyla opäť dôstojným miestom odpočinku veľkého syna malého slovenského národa.

Leave a Comment