Kaštieľ a lesopark v Moravanoch nad Váhom

 In 10 opustených miest v okolí Piešťan

Blízko svetoznámeho kúpeľného mesta Piešťany sa nachádza obec Moravany nad Váhom známa bohatými nálezmi štiepaných kamenných nástrojov, zbraní, šperkov a štiepaných plastík z obdobia praveku. Z nich najznámejšou je soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla – tzv. Moravianska Venuša s odhadovaným vekom 22 800 rokov. Obec sa môže pochváliť aj ďalšou významnou kultúrno-historickou pamiatkou – tunajším renesačným kaštieľom s situovaným na západnom okraji obce. Táto pýcha je však dnes skôr hanbou Moravian…

Moravanský kaštieľ  by mohol byť obdivovanou dominantou obce aj dnes, keby…

Keby jeho súčasný majiteľ mal na srdci jeho blaho.

Podľa stanoviska obce je kaštieľ v Moravanoch nad Váhom vo vlastníctve zahraničných fyzických osôb, ktoré nekomunikujú s orgánmi ochrany pamiatkového fondu ani s obcou. Nie je zabezpečená základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky, objekt viditeľne chátra. V spolupráci s obcou Krajský pamiatkový úrad v Trnave podnikol všetky právne kroky na určenie opatrovníka v správnom konaní, aby boli uložené opatrenia na nápravu účinné a splnili sa predpoklady na ďalšie kroky vo veci záchrany kaštieľa. Nakladanie s kaštieľom je v súčasnosti zablokované predbežným opatrením súdu.

Kaštieľ má stredoveký pôvod. Svoj súčasný vzhľad s typickou oblúčikovou atikou získal po prestavbe v 16. storočí. V 18. stor. sa uskutočnili barokové úpravy objektov, ktoré sa prejavili najmä pri riešení detailov a prístavbou balkóna.  Pomerne veľké úpravy sa vykonali v 80-tych rokoch 19. stor., keď kaštieľ nadstavali o ďalšie poschodie a reprodukovali aj jeho renesančný stav. Posledná, pamiatková úprava kaštieľa zo 60-tych rokov 20. storočia vychádzala zo zachovaných hodnôt a rešpektovala aj romantické úpravy z 19. storočia. V súčasnosti je kaštieľ pre verejnosť uzatvorený.

Kaštieľ je obklopený parkom, ktorého súčasťou bola v minulosti galéria plastík od umelcov z celého sveta. Slúžil aj ako Domov slovenských výtvarných umelcov. 

Kto by sa však dnes prešiel týmto parkom, zaplakal by. Park pomaly zomiera. Stromy sa lámu, štiepia, až sa z nich stanú len pahýle uprostred buriny. 

Pýcha obce Moravany nad Váhom sa stala jej hanbou. Snáď je ešte čas zvrátiť neblahý osud, ktorý čaká tunajší kaštieľ…

Zdroj: oficiálna stránka obce Moravany nad Váhom