Hádzanárska hala ustúpila Paralympijskému centru

 In 10 Opustených Miest v Piešťanoch

Obdivuhodná myšlienka postaviť v Piešťanoch Národné paralympijské centrum, ktoré by zastrešovalo slovenských paralympionikov a poskytovalo svoje priestory aj regionálnemu a celoslovenskému športu, si vyžiadala zbúranie tunajšej hádzanárskej haly. Napriek stavebným plánom, označujúcim koniec výstavby paralympijského centra na rok 2009 či jar 2011, je areál stavby nepovšimnutý už viac ako tri roky. Stal sa „miestom duchov“…

Dnes už neexistujúca hádzanárska hala poskytovala zázemie nielen hádzanárom ale i ostatným športovcom z Piešťan a širokého okolia. S jej výstavbou sa začalo v apríli 1982. Za pomoci mesta a patronátneho podniku Tesla ju svojpomocne postavili samotní hádzanári, ktorí na stavbe odpracovali sedemtisíc brigádnických hodín. Na jar roku 1983 bola slávnostne odovzdaná do užívania. Okrem piešťanských športovcov ju využívali na tréningy aj školáci a telesne postihnutí športovci.

Práve Slovenský paralympijský výbor (SPV) odkúpil v roku 2006 hádzanársku halu od mesta a na jar 2007 ju dal zbúrať. Na jej mieste mala do konca roku 2009 stáť viacúčelová športová hala za 96 miliónov korún. Nestalo sa tak. Po niekoľkých mesiacoch stavebných prác dodávateľská spoločnosť bez udania dôvodu zastavila stavebnú činnosť a areál stavby sa stal „miestom duchov.“

V júli 2010 SPV predstavil nový projekt viacúčelovej športovej haly s prechodným ubytovacím zariadením, ktoré by malo poskytovať služby rehabilitačného charakteru, služby športového vyžitia ľudom s pohybovým obmedzením a administratívne služby. Športová hala by mala byť zároveň využívaná pre športové a spoločenské aktivity mestského, regionálneho i medzinárodného významu.

Podľa projektu by v nej mali byť dve tenisové ihriská, tri stolnotenisové a jedno univerzálne ihrisko na basketbal a volejbal. Hľadisko pre divákov sa pri športových podujatiach umiestnilo pozdĺž haly. Pri spoločenských podujatiach by sa malo využívať stupňovité posuvné hľadisko. Zákazka v hodnote 23 595 096,98 € má byť financovaná aj prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu. Doba výstavby národného paralympijského centra je plánovaná na 18 mesiacov.

Pevne veríme, že o dva roky sa už Piešťany budú môcť pýšiť týmto centrom.

Leave a Comment