GÁNDHÍ – tanečné predstavenie

 In Mesto a ľudia

V sobotu 3. augusta o 19.00 h sa uskutoční tanečné predstavenie GÁNDHÍ
indického súboru Bharatnatyam k 150. výročiu narodenia M. Gándhího. Pod záštitou veľvyslanca Indickej republiky na Slovensku.
Vstupné 4€
Mohandas Karamčand Gándhí zomrel s modlitbou na perách vo veku 78 rokov. Za jeho rakvou kráčal miliónový sprievod a jeho popol bol vhodený do sútoku pri rieke Gangy. Mnoho zástupcov štátov z celého sveta prišlo vzdať hold malému veľkému mužovi … Jeho smrť dala za pravdu jeho myšlienkam a India konečne dosiahla slobody. To, ako Gándhí ovplyvnil svojich nasledovníkov, snáď najlepšie demonštrujú slová Džaváharlál Néhrúa:
„Budúcnosť patrí nám. Nech pôjdeme kamkoľvek, nech sme akokoľvek hodní Indie, máme ešte onú silu, ktorú nám dal náš učiteľ. Tá sila nevychádza len z neho, ale aj z jeho posolstva, a ja sa dnes aj každý ďalší úsvit slávnostne zaväzujem k službe vlasti a ideálom, ktoré pred nás Gándhí postavil … „ ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY, Staničná 2334/51, 921 01 Piešťany
Tel.: 0949 657 193