Deň otvorených dverí

 In Mesto a ľudia
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ TRNAVA
 Partnerská škola Fakulty elektrotechniky a informačných
technológií Žilinskej univerzity. Škola zapojená do programu
 Erasmus+ Adresa a kontakty na školu
Študentská 23,917 45 Trnava, tel.: 033-5521161
e-mail: spsdtt@stonline.sk, www.spsdtt.sk
Vás pozýva dňa 3.10.2019 (štvrtok) od 9.00 do 15.00 h
na Deň otvorených dverí spojený s akciou
Študuj dopravu na železničnej stanici a v škole
(o 9.00 slávnostné otvorenie akcie)
Počas Dňa otvorených dverí, predstavíme študijné odbory školy :
2675 M elektrotechnika – komunikačné a sieťové technológie
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách – sieťové
technológie a komunikačná bezpečnosť
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy – logistika a podnikanie
v doprave
3765 M technika a prevádzka dopravy – automobilová technika
3767 M dopravná akadémia – ekonomika a manažment v doprave,
zasielateľstvo
a ponuku ďalších vzdelávacích aktivít :
● Jazyková škola ● CISCO akadémia ● rekvalifikačné kurzy
● štipendijný program
Na škole bude predvádzať spoločnosť Siemens moderné simulácie
riadenia stanice. Predstaví sa i úspešný tím Dopraváci, ktorí nás úspešne
reprezentoval so svojím elektromobilom na súťaži v Anglicku.

Viac