Reštart v Novom roku 2021

 In Mesto a ľudia

REŠTART v Novom roku 2021 – pohár do polovice plný.
Končíme rok 2020, ktorý bol nepredvídateľný. Áno, čítali sme v románoch, videli vo filmoch, učili sa v dejepise, že boli doby, kedy milióny ľudí v Európe zomreli na mor. Ale keď sme pred 12 mesiacmi vstupovali do Nového roku, očakávali sme všeličo, ale ani vo sne by nás nenapadlo, že deti čaká skoro rok bez chodenia do školy, že prestanú lietať lietadlá do dovolenkových destinácií, aj inde. Dokonca, že si nebudeme môcť sadnúť ani na terasu obľúbenej kaviarne, aby sme si vypili svoje kapučíno. A zostaneme celé týždne doma v rámci domácej karanténe. Že sa vyprázdnia celé mestá, na uliciach, ani v kostoloch neuvidíme nikoho, vlaky prestanú chodiť, kiná a divadlá zostanú zavreté, aj hotely a ubytovne, lyžiarske vleky, že sa zastavíme.

Je ozaj príčinou tohto neopísateľného a nepochopiteľného stavu, ktorému čelíme na Slovensku, v celej Európe od marca do dnes, akýsi drobec – koronavírus? A dupľom, ktorý na prelome rokov 2019/20 šarapatil kdesi v neznámom čínskom mestečku Wu-chan v útrobách netopiera, plaza?

Aká to sila sa prebudila v tomto očami neviditeľnom drobcovi, že sa rozbehol v útrobách ľudí do celého sveta až Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v marci tohto roku pandémiu COVID-19, keďže sa objavil v mnohých svetadieloch, nielen v Ázii? A dodnes vládne celému svetu. A naviac tvorivo zmutovaný, adaptovaný na zmenené podmienky.

Tým dopravným prostriedkom, na krídlach ktorého doletel až k nám do Tatier, Piešťan, Košíc aj do Bratislavy, Prahy, Viedne, aj do Vatikánu a Ríma, či Paríža, Londýna, New Yorku, i do Egypta, a Afriky je človek sám. Tú obrovskú silu prenosu po celej planéte korona vírus čerpá priamo zo životnej sily človeka, ktorého nakazil a ktorý ďalej tomuto drobcovi pomáha dýchaním, vdychom a výdychom, ako dopravný prostriedok od človeka k človeku, najmä v rodinnom kruhu, v úzkom kontakte. 

Aj preto sa celé Slovensko zabezpečilo nosením rúšok, ktoré zakrývajú nos a ústa, aby pri dýchaní, kašlaní, rozprávaní, usmievaní i zlostení a vykrikovaní zostali tieto drobné potvorky znehybnené v pasci rúška. potvrdili to aj výskumy učiteľov na školách, keď vysvetľovali žiakom, prečo je potrebné nosiť v kontakte s ľuďmi rúško.

Ako zastaviť koronu bez toho, aby sme zastavili ľudí a každodenný život? Okrem nosenia rúšok. Je to vôbec možné? Pokúsili sa o to experti na výrobu vakcín proti tejto pliage. A vakcíny sa tieto hodiny dostávajú do obehu v členských štátoch Európskej únie pripravené vstúpiť do tiel očkovaných ľudí. Mnohé vakcíny, ktoré ľudský organizmus dostáva do tela už v detstve nám pomohli uniknúť z pazúrov infekčných chorôb, i smrteľných. Je to výsledok dobrej znalosti, ako funguje ľudské telo, imunitný systém. Imunito je slovo latinského pôvodu a znamená urobiť pevným, opevnený proti nepriateľovi, odolný, chránený.

Imunitný systém sa skladá z tkaniva, orgánov a procesov, ktoré chránia telo človeka pred inváziou cudzích prvkov – napr. korony, vírov, baktérií, húb a plesní. Druhou funkciou imunitného systému je starať sa o „domáci poriadok“ v organizme. Tento systém odstraňuje poškodené a zostarnuté bunky z tela a má dozor nad mutujúcimi bunkami. Jednoducho ak cudzí votrelec, napr. korona vstúpi do tela, imunitný systém sa ju snaží vylúčiť alebo zničiť.

Pri očkovaní ide o pasívnu imunizáciu. Ide o umelý proces vytvárania imunity. Injekcia vakcíny obsahuje hotové protilátky. Tieto látky poskytujú okamžitú ochranu, avšak na určitú dobu. Pri aktívnej imunizácii očkovacia látka obsahuje živé, ale oslabené mikroorganizmy (napr. vakcína proti osýpkam) alebo mŕtve organizmy (napr. vakcína proti čiernemu kašľu) alebo oslabené formy bakteriálnych toxínov (napr. vakcína proti záškrtu). Tieto vakcíny stimulujú imunitný systém danej osoby príjemcu k tomu, aby jeho organizmus začal včas vytvárať vlastné protilátky. Tak vzniká relatívne dlhodobá odolnosť voči určitým prenosným ochoreniam.

A tak sa tieto dni treba rozhodnúť dať sa zaočkovať (a týka sa to najmä ohrozených skupín ľudí na koronu, kam patria seniori a seniorky a samozrejme zdravotníci, záchranári, lekári, predavačky, pokladníčky, politici, šoféri, policajti, vojaci pomáhajúci počas testovaní, karanténe).

Podobne ako sa očkujeme pri cestách do cudziny napr. proti cholere, hepatitíde A, žltej zimnici, tetanu, tuberkulóze, brušnému týfusu, meningokokové meningitíde pribudne aj očkovanie proti korone. Áno, dá sa zastaviť votrelec korona, bez toho, aby sa zastavil človek a uzavrel v karanténe, aby sa zastavil každodenný život, školy, pracoviská, obchody, reštaurácie, fitnesy, atď. A to imunizáciou.

Stručne povedané: pri imunizácií ide o to predchádzať chorobnému stavu tým, že sa organizmus na určitého votrelca napr. koronu vopred pripraví. A pri opakovanom vstupe tohto votrelca niekedy v budúcnosti, je reakcia rýchlejšia a silnejšia.

Vzťah imunitného systému a psychologických javov

Posledné roky dokázali, že imunitný systém je začlenený do interakcie s inými orgánmi v našom tele. Nielen s nervovou činnosťou, ale prostredníctvom tejto činnosti aj s psychickou, sociálnou. A tak vznikla psychoneuroimunológia. Tento termín použili prvýkrát v roku 1964 George Solomon a Rudolph Moos.

Výskum Adera a Cohena podnietil ďalšie výskumy v tejto novej oblasti. R. 1987 bol založený špeciálny časopis nazývaný Brain, Behavior, and Immunity (Mozog, správanie a imunita). Cieľom bolo lepšie pochopiť, akú rolu zohráva správanie človeka pri posilnení imunity, zdravia a naopak v navodzovaní ochorenia. Najväčšia pozornosť bola venovaná vplyvu stresu na činnosť imunitného systému.

Ukázalo sa, že tam, kde je človek pod stresom, nedokáže byť pánom svojej
situácie, dochádzalo k zníženiu imunitného systému. Ukázalo sa, že sám zážitok agresívneho napadnutia sa neprejavil znížením činnosti imunitného systému. Avšak tam, kde došlo k ťažkej porážke s radikálnou stratou dominancie, sa významne znížila činnosť imunitného systému. Podobne vplýva aj pátracie správanie, t.j. hľadanie východiska zo zdanlivo neriešiteľnej životnej situácie. Buď dochádza k rezignácií, ktorá podľa experta Rotenberga vytvára obecnú predispozíciu k celému radu ochorení, alebo pátracie správanie nájde východisko a to má pozitívny
vplyv na celý rad ochorení. Vznikol nový odborný termín „learned hopefulness“ (naučená nádej, viera) spojený s pozitívnym myslením a očakávaním. A naopak „learned helplesness“. Ide o pocit schopnosti zvládnuť situáciu (controllability).

Celý rad publikovaných výskumov študujúcich imunitnú činnosť v závislosti na psychologických premenných bol uskutočnený na študentoch. Výsledky ukázali, že zníženie hladiny IgA imunoglobulínu je najväčšie v priebehu skúšok, kedy stres dosahuje vrchol. A študenti sú tak oslabení a ľahšie podľahnú chorobám.

A tak do hry s drobcom koronou vstupuje veľmoc duše. Zatiaľ ľudstvo nedozrelo pochopiť objavy svetoznámeho psychológa Carla Gustava Junga: že duša je vlastnou veľmocou, ktorá mnohonásobne prevyšuje všetky mocnosti sveta. Len pomocou radikálnej práce s dušou, sebadisciplínou, pozitívnym myslením a  očakávaním sa môžeme pohnúť vpred aj počas pandémie COVID-19. Jedine objavením veľmoci duše bude naša spolupráca na ozdravení našej planéty úspešná. Nestačí vyvinúť vakcínu, ani triediť odpad, schôdzovať, analyzovať, nariaďovať ľuďom. Psychično je veľmoc. A jeho objavením začíname reštart.

Od marca všetci na Slovensku prežívame extrémne náročnú životnú situáciu. A v nej sa brúsi naša osobnosť. Buď z nej vychádzame ako víťazi a rastieme, zrejeme. Alebo ako porazení, skľúčení, smutní, utrápení, nespokojní, čo má vplyv na zníženie imunity, sa posilňuje rozbeh korony všetkými smermi, nielen po Slovensku.

Foto s R. Moody

Výskumy genetikov dokázali, že „pochádzame z jednej Evy a sme vzájomne prepojení, ako jeden strom so 7 miliardami konárov vzájomne prepletených „ako to vysvetľoval r. 1990 v Martine počas večere s lekármi Raymond Moody, svetoznámy autor bestsellerov Život po živote, Svetlo na druhom brehu, ktorého na Slovensko pozvala autorka tohto článku. Aj preto dnes takmer všetci na Zemi poznáme názov čínskeho mestečka Wu-chan. A čo sa tam udialo v útrobách netopiera, plaza, v žalúdku a pľúcach Číňanov ovplyvňuje dodnes aj nás tu v Tatrách.

Tak ako chronický stres spomaľuje hojenie rán, podľa výsledkov výskumu
z r. 1995 vedeného Kielcoltom-Glaserom, aj dlhotrvajúci stres z pandémie COVID-19 spomaľuje ozdravenie. Škodí ľuďom. A ak niektorí mudrlanti majú potrebu neustále liať olej do ohňa a svojimi negatívnymi komentármi, atakmi novej vlády, nového lídra vlády (nech by to bol Šavel alebo Pavel), deštruktívnou kritikou usilujú o predčasné voľby, či pád alebo rekonštrukciu vlády pridávajú k pandémii ďalší chronický stres počas 2.vlny, neuvedomujú si, ako celému národu, zdravotníkom, ľuďom v 1. Línii, svojim rodičom, starkým, ďalším ohrozeným skupinám, aj svojim
deťom, vnúčatám, i nášmu hospodárstvu škodia. Psychično je veľmoc. Duša je neviditeľný dýchací orgán. Vitálna sila. Živnou pôdou duše je prirodzený život, s dostatkom manuálnej práce aj telesného pohybu. Jednoduchý život a vznešené myslenie.

Zaplať Pánboh, že sme sa počas 1.vlny dokázali utíšiť a plne sme sa sústredili na pokyny premiéra a odborníkov, ktoré nám sprostredkovali jasne a zrozumiteľne naše masmédia, televízne debaty a správy. Ide o veľmoc duše a sú si mienkotvorní ľudia, politici, či vládni alebo opoziční, ľudia s rozhodovacími kompetenciami schopní si to naplno uvedomiť, že psychično je veľmoc? Väčšia ako vojenské veľmoci, ako atómové zbrane, aj ako biologické zbrane? V zásade sme do tej miery zahalení do psychických obrazov, že nám uniká prítomný okamih a skutočnosť.

Ako poškodená platňa na gramofóne škrípe, ak na to miesto príde ihla, aj my z veľkej časti žijeme v minulosti, pripomínajúc si v mysli, v rozhovoroch, v svojich komentároch, v článkoch, na tlačových konferenciách staré boľačky, zaškatuľkovanie ľudí, príbuzných, kolegov, šéfov, či politikov. A to je povestné zmätenie jazykov na Babylonskej veži. Že každý kvázi-intelektuál si opisuje „svoj pohár do polovice prázdny“, drása svoje boľačky z minulosti a škrípe ako tá poškodená platňa…. Paralyzuje ľudí. A tak je tu korona, čo nás uzatvára, aj kritici tohto stavu, tejto vlády. Pomáha mindfulness, koncentrácia na prítomnosť a ľudí, ktorí ešte čítajú média, a pozerajú správy nerozptyľovať deštruktívnou, negatívnou kritikou. Aby dobre pochopili, čo sa deje. O tom je vnútorná premena
a reštart.

Vieme si my, ľudia, uvedomiť, že sociálna izolovanosť (loneliness) znižuje
imunitu? Že strach pred očkovaním je síce prirodzený a silný (veď psychično je veľmoc), ale ak nezískame odvahu dať sa očkovať, aspoň treba votrelca zastaviť rúškom? A nebáť sa ľudí? Že treba myslieť nielen na seba a svoje potreby, ale aj na zdravotné sestričky, lekárov, opatrovateľky, ľudí v 1. Línii, ktorí sú pod chronickým stresom, čo má na nich vplyv a znižuje im imunitné hodnoty, čo vidieť aj na rastúcej chorobnosti zdravotného personálu v nemocniciach. Buďme im sociálnou oporou, myslime na nich s láskou, úctou a potešme ich ako sa dá a vieme. A treba ich aj finančne patrične odmeniť a zvážiť vôbec platové zaradenie ľudí a nastaviť spravodlivo.

Milé čitateľky a čitatelia,
Tieto riadky píšem aj v mene Slovenskej siete proti chudobe (SAPN), ktorej som predsedníčkou a zastupujem ju ako exekutívna koordinátorka v European Anti-Poverty Network v Bruseli. SAPN realizuje projekt Reštart seniorov po pandémii.

Vyše 50 rokov sa venujem tejto oblasti psychológie zdravia ako psychologička, ktorá na Karlovej univerzite v Prahe obhájila diplomovú prácu Psychologické aspekty jogy (1975) a rigoróznu prácu Štúdia Aplikácia jogy v dennom živote na duševný rozvoj človeka. Ide mi najmä o udržanie si, znovu získanie duševného zdravia a prevenciu. Od 17.rokov som prešla výcvikom u najlepších odborníkov na mentálny tréning ako 14. Dalajláma Tibetu, jogovým výcvikom pod vedením popredných československých, a indických jogínov, aj osvojením si duševných cvičení sv. Ignáca, zakladateľa Rádu jezuitov. Stretla som celý rad svetoznámych lekárov a expertov zameraných na duševné zdravie. V novembri roku 1919 krátko pred vypuknutím pandémie COVID-19 som sa zúčastnila v Indii prvej celosvetovej konferencii Ajurvéda, joga, homeopatia, na ktorej sa zúčastnili experti z celého sveta a najlepších západných a amerických univerzít. Indický premiér Modi, ktorý denne medituje, cvičí jogu a je zameraný na mentálno-spirituálny vývoj včítane dodržujúci všeľudské hodnoty, inicioval v OSN schválenie Medzinárodného dňa jogy – 21. Júna a schválenie Rezolúcie 69/131 o právach každého získať top štandard telesného, duševného a sociálneho zdravia.

 Foto: s Dr. H.R. Nagendrom, ME, PhDosobný učiteľ jogy premiéra Indickej republiky N. Módiho)

 Aj na Slovensku sa snažíme o ten istý cieľ. Preto realizujeme mentálne tréningy v našom centre – JAKUBOVANY pri Liptovskom Mikuláši (Liptovský Ondrej), kde sme sa presťahovali z Piešťan. Ich súčasťou sú kurzy osvojenia si psychohygienických návykov. Tak ako sa od detstva učíme telesnú hygienu, umývame sa, čistíme si zuby, kúpeme sa, prezliekame do čistého oblečenia, atď. si treba osvojiť aj psycho-hygienu.

V projekte Reštart seniorov po pandémii sme sa zamerali aj na túto vekovú kategóriu. Pri klesajúcej demografickej krivke je nutné, aby sa seniori a seniorky udržovali fit, aby boli schopní vypomôcť a podeliť sa o svoje celoživotné skúsenosti, dupľom teraz počas pandémie COVID-19, kedy sú rizikovou skupinou. Súčasťou tohto projektu sú aj kurzy varenia zdravej stravy, s prevahou ovocia a zeleniny. Zdravá strava posilňuje imunitný systém a dodáva organizmu potrebné látky a prvky, vitamíny. Nechýba poradenstvo pre diabetes a vysoký krvný tlak a prírodná liečba s včelími produktmi. Reštart je viazaný aj na dostatok telesného pohybu. Na Liptove sme objavili chodníčky aj pre staršiu generáciu a menej pohyblivých účastníkov. Okrem jogových cvičení sa cvičia aj Pilates, Schultzeho autogénny tréning, rehabilitačné cvičenia. Pomáhame formou sociálneho poradenstva pod vedením odborníčky. Spolupracujeme s ďalšími partnermi ako ZOOKONTAKT, navštevujeme zvieratká a využívame interaktívny kontakt s nimi priamo v ich klietke. Nechýbajú ručné práce, maľovanie obrázkov, art-terapia, najmä počas večerov, oddychu, počas nepriaznivého počasia na vychádzky.

Prvé výsledky tohto projektu potvrdili našu hypotézu, že psychično je veľmoc, že treba začať reštart od seba a nečakať iba na rozhodnutia politikov, či iných decision-makers, či objavenie a účinnosť vakcíny. Alebo že korona vírus ako prišiel, tak odíde. Ide o maratón, nie jednorazové aktivity, a tak sa na stretnutie s vami tešíme. Nájdete nás na Liptove, v Jakubovanoch.

V Novom roku 2021 vám želáme jasnú myseľ, upratanie vovnútri a reštart.
Anka Galovičová

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja“