Predstavenie je zrušené

 In Mesto a ľudia

Oficiálne oznámenie:
Zrušenie kultúrneho predstavenia Nesmrteľný tanečník
v Piešťanoch dňa 13. marca 2020.
Na základe výzvy a doporučenia vlády SR a bezpečnostnej
rady štátu ako organizátor ruším predstavenie
Nesmrteľný tanečník, ktoré sa malo uskutočniť
dňa 13. marca 2020 o 19.00 hod. v Dome umenia v Piešťanoch.
Dnešným dňom t. j. 9. marca 2020 je celý objekt hermetický
uzavretý a vykonávajú sa dezinfekčné opatrenia.
Všetke predstavenia v Dome umenia v Piešťanoch sú zrušené
do odvolania. O náhradnom termíne predstavenia
Nesmrteľný tanečník Vás budeme včas informovať.