Posledné lipy časť III. – Staničná ulica

 In Posledné Lipy

Staničná ulica

Staničná ulica vedúca z centra na piešťanskú autobusovú a železničnú stanicu je lemovaná lipami.