Posledné lipy časť I. – Vajanského ulica

 In Posledné Lipy

Vajanského ulica

Košaté koruny mohutných líp tônia Vajanského ulicu najmä počas horúcich dní.