Otvorená náruč

 In Mesto a ľudia

Problém domáceho násila patrí na Slovensku k témam
o ktorých sa nehovorí. O čom sa nehovorí, ako by neexistovalo.
Bitie manželky, „obúchavanie“ detí len tak, keď si potrebuje silnejší
udrieť, násilie na senioroch páchané vlastnými deťmi
teda na Slovensku neexistuje? Alebo skôr chcem aby nebolo.
Už to že Otvorená náruč, n.o. o tejto téme hovorí, je viac ako záslužný
čin. Ak ešte naviac pomáha postihnutým zaslúži si našu pomoc.
Darovaním 2% zo zaplatenej dane je pekný skutok.  Formuláre pre
fyzické osoby si môžete pozrieť na odkaze formulare