Knižnice, knihy a čitatelia

Ako sa darí knižniciam v blízkom okolí mesta Pieštany a ich čitateľom?