Hotel Lipa

 In 10 Opustených Miest v Piešťanoch

V centre piešťanskej pešej zóny sa týči torzo bývalého hotela Lipa, ktorý vyhorel začiatkom deväťdesiatych rokov. Napriek tomu, že jeho vlastník plánoval rozsiahlu rekonštrukciu už pred viacerými rokmi, doteraz nebadať na budove žiadnu stavebnú aktivitu. Tá ustala po postavení lešenia a ukrytí holých múrov zelenými sieťami…

Zničená kultúrna pamiatka napriek sieti priťahuje pohľady okoloidúcich. Nemožno si ju nevšimnúť. Návštevníci Piešťan i vnímaví obyvatelia kúpeľného mestečka sa pri nej často pristavia a nemôžu sa vynadívať na jej „krásu“. Pýtajú sa, či sa mesto vôbec zaujíma o osud tejto národnej pamiatky.

Podľa oficiálneho vyhlásenia mesto Piešťany opakovane komunikuje s vlastníkom hotela Lipa o jeho rekonštrukcii. Je vydané dokonca i stavebné povolenie, ale začiatky rekonštrukčných prác ohrozujú viaceré faktory. Podľa slov majiteľa ide o nákladnú rekonštrukciu, preto sa usiluje čerpať na ňu financie z eurofondov. Zároveň však musí pri obnovovaní hotela dodržať pokyny Krajského pamiatkového úradu. To je náročné… Zostáva sa preto len pýtať, dokedy bude hotel Lipa pustnúť a ukrývať sa za sieťami a košatými korunami líp? A vstane vôbec niekedy ako fénix z popola?

Hotel SlovanTrajan Centrum