musla_1

Emil Švec a jeho stavby

V rokoch 1966 až 1990 riadil investičnú činnosť v Technických službách mesta Piešťany pán Emil Švec, ktorého priatelia a známi poznajú pod menom Milan (na obrázku vľavo). Bol to práve on, kto nemalou mierou prispel k tomu, že sa v Piešťanoch a okolí uskutočnilo 116 akcií za viac ako 184 miliónov korún. Všetky stavby mali pritom spoločného menovateľa – slúžili a väčšina z nich aj dnes slúži obyvateľom Piešťan a ich návštevníkom. Skromné podmienky a nedostatok stavebných kapacít boli pre pána Šveca skôr výzvou hľadať riešenia, dodávateľov, projektantov a stavebné firmy. Aj keď je dnes pán Švec na zaslúženom dôchodku, stále sa zaujíma o mesto. Pre nás sú jeho spomienky obzvlášť cenné, poskytujú nám totiž jedinečnú možnosť rok po roku sa prejsť obdobím, keď sa robilo a stavalo s obrovským pocitom zodpovednosti. Ako sa hovorí nadšenie otvára cesty, o ktorých tí menej nadšení ani netušia, že existujú…