Emil Švec a jeho stavby III.diel (1968-69)

 In Emil Švec a Jeho Stavby

Fontána v parku a hudobný pavilón

V roku 1968 boli v Piešťanoch vybudované dve stavby, ktoré sú až dodnes charakteristickou súčasťou mestského parku. V prvom rade je to hudobný pavilón – miesto koncertov slovenských i zahraničných hudobných skupín a telies a taktiež aj fontána na konci dvojprúdovej gaštanovej aleje.

Fontána v parku a hudobný pavilón

Fontána v parku

Na konci dvojprúdovej gaštanovej aleje v mestskom parku stojí fontána, ktorá je od svojho vybudovania v roku 1968 obľúbeným miestom oddychu Piešťancov i návštevníkov mesta.

Emil Švec a Jeho Hudobný Pavilón

V 60. rokoch 20. storočia sa mesto Piešťany rozhodlo postaviť na mieste nevkusného a starého altánku pompézny hudobný pavilón, ktorý by adekvátne reprezentoval kultúrnu úroveň mesta a stal sa jeho pýchou.

Galéria k Hudobnému pavilónu

V článku sú použité pohľadnice staršieho hudobného pavilónu v Piešťanoch z publikácie Piešťany v zrkadle historických pohľadníc so súhlasom Balneologického múzea v Piešťanoch a fotografie zo súkromného archívu pána Emila Šveca.