AB Piešťany 7

 In Mesto a ľudia

Prečo sme sklamaní ekologickými stranami a hnutiami? Asi pre veľké očakávania, že zmenia barbarský prístup k prírode a krajine. Nič také nedosiahli a tak stratili našu podporu. Zostali osamotení aktivisti. Tí majú správne názory, ale ich vplyv na chod spoločnosti je zanedbateľný. Čelia veľkej presile developerov, priemyslu, energetickej loby a našej pohodlnosti. Čo sa musí stať aby sa veci zmenili? Ak sa pozerám na svet, tak asi nič, ak na Slovensko asi tiež nič, zostávajú len viera v to, že obce a menšie mestá budú počúvať ich argumentom. Nádej, že tam obyvatelia na vlastnej koži zažívajú čo sa stane s ich mestom alebo obcou po nájazde budovateľov. Táto nádej ešte žije, kým sa opäť nezačne rúbať ako v minulosti. AB7