AB Piešťany 5

 In Mesto a ľudia

Piešťany si vo voľbách vybrali budovateľskú alternatívu prístupu k mestu. Strom, park, trávnatú plochu nie je možné oceniť. Ale parcela na ktorej vyrastie dom má svoju cenu a v centre mesta nie malú. Čo nie je možné oceniť, to nemá hodnotu. Tak pristupuje k urbanizácií väčšina obcí. Okolité polia zabrali stavby. Či je to hala, bungalov, alebo plotom ohradená rezi-dencia. Dediny stratili aj zbytok svojej krásy. Aj Piešťany čaká podobný osud. Budovatelia už nedočkavo čakajú, vedia dať bezcenným parkom cenu. Nové AB si pozrite po kliknutí na odkaz AB5