AB Piešťany 40

 In Mesto a ľudia

Ako hovoria múdri ľudia, zmeniť svet je takmer nemožné. Tak máme dve možnosti, jednou je brať svet taký, aký je a denne hromžiť a nadávať, alebo zmeniť svoj postoj k svetu. Práve táto možnosť otvára okno do Vaše hlavy, aby sa poriadne vyvetralo. Malými zmenami dosiahnete najcennejšiu komoditu dnešných časov – pokoj v živote. Ak ste zabudli, čo je znamená, zájdite do prírody, tam ho je na rozdávanie. AB40