AB Piešťany 35

 In Mesto a ľudia

Po dlhých rokoch, keď mesto prednostne opravovalo cesty a na chodníky nezostávali peniaze prišlo konečne k zmene. Bratislavská a A. Hlinku menia svoju podobu. Verme, že aj nasledujúce roky budú v znamení tých čo chodia peši alebo na bicykloch. Táto väčšinová skupina obyvateľov si to zaslúži. Nové AB35