AB Piešťany 2

 In Mesto a ľudia

Druhé AB-čko sa hlási o vašu pozornosť. Počasie je hore nohami, svetová aj domáca politika podobne a tak verme, že ešte niekoľko rokov bude AB-čko stáť pevne na nohách, aby vám týždeň čo týždeň prinášalo dôležité infor- mácie. Začína sa boj o detské ihrisko, bolo by dobré po ročnej prestávke opäť jedno získať pre deti v našom meste. Viac nájdete na tretej strane. Pekné čítanie po kliknutí na odkaz AB2