AB Piešťany 19

 In Mesto a ľudia

Predpovedanie budúcnosti je vlastne veštenie zo sklenenej gule. Nie je ani tak dôležité, aké sľuby dostaneme, dôležité je čo všetko pre ich predpovedanie prognostici potrebujú. Analýzy, výskumy, štatistické zisťovania, ankety… Vo verejnosti to vytvára dojem, akoby sa riešil ten najzložitejší problém o ktorom verejnosť nemajú ani tušenie. Predstavte si domácnosť v ktorej sa matka chystá variť. Ale čo by mala navariť. Najprv treba preskúmať chute a nároky členov domácnosti, potom treba spraviť inventúru potravín, potom spraviť nákupný zoznam, potom…. Členovia rodiny si napokon dajú krajec chleba aby nešli spať s prázdnym žalúdkom. V našom meste treba chrániť stromy, robiť opatrenia proti zmenám klímy, riešiť dopravu, šport, parkovanie, škôlky, školy… Tam sú všade tak potrební predpovedači budúcnosti. Ale skôr ako začnú predpovedať treba rozpútať čarovný kolotoč zisťovania všetkého možného aj nemožného. A čo mi občania? Dáme si krajec chleba a ideme spať. Nové AB19