AB Piešťany 18

 In Mesto a ľudia

Zeleň konečne zakryla obrovské množstvo škaredých pohľadov na zákutia nášho mesta. Problémom nie sú ani tak ošarpané fasády, neupratané priestory, rozbité chodníky… Problémom sa stáva tzv. moderná architektúra, ktorá vpadla do mesta. Skúste sa postaviť pred poštu alebo Thermiu. Stavby k vám prehovoria nie slovom, ale pocitmi a atmosférou. Obdiv k ich tvorcom je nekonečný. Presuňte sa pred tzv. moderné stavby a nepocítite nič. Objekty nekomunikujú. Podobajú sa bande hlučných výrastkov, ktorí chcú za každú cenu zaujať – vulgárnosťou, krikom a cigaretou v ústach. Socialistické sídliska sa pred modernou nemusia hanbiť, ba naopak. Strohá účelnosť môže byť tiež celkom pekná. Prečítajte si AB18