AB Piešťany 14

 In Mesto a ľudia

Piešťany dobehla automobilová kríza. Kozmetické riešenia prijímané posledných dvadsať rokov len prekrývali problém. Oprava vozovky, nový kruhový objazd naoko zrýchlia jazdu automobilom, ale nakrátko. Auta si navzájom blokujú jazdu. Začína byť problém s prejazdom automobilov, ktoré zásobujú obchody, odvážajú komunálny odpad, čistia cesty, poskytujú pomoc… Chce to liečbu a nie kozmetiku. A hlavne treba zájsť do zahraničia do miest, ktoré to zvládli a prijať ich riešenia. Naši odborníci na dopravu dostali mesto tam kde je. A priznajme si je v “kaši”. Nové AB-čko stačí kliknúť na odkaz AB14