AB Piešťany 10

 In Mesto a ľudia

OPATRENIA MESTA PIEŠŤANY K ELIMINÁCII ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19

Dňa 12. marca 2020 primátor v súvislosti so zavedením
opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 opätovne
zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany, na ktorom
sa rokovalo o zásadných rozhodnutiach Ústredného krízového
štábu prijatých 12. 3. 2020. Niektoré z opatrení sú v texte
zapracované podľa jednotlivých oblastí. Ostatné sú aktualizované
na jednotlivých zariadeniach, pretože rokovanie Krízového štábu
mesta Piešťany pokračovalo aj po uzávierke vydania AB Piešťany. 
Viac na AB10