AB Piešťany 1/2024

 In Mesto a ľudia

Začíname 34-tý rok vydávanie AB-čka. V papierovej podobe by ste ho mali dostať do schránky, ak bývate v Piešťanoch alebo vo Vrbovom. V elektronickej podobe si ho môžete prečíta ak kliknete na read more a potom na odkaz AB_1. Príjemné chvíle s prvým vydaním v roku 2024