AB Piešťany 1

 In Mesto a ľudia

Prvé AB Piešťany v roku 2021

Príjmite ho ako malé posolstvo postupného návra-
tu k predcovidovým časom. Čaká nás ešte dlhá cesta a
množstvo ťažkých chvíľ. Preto je dôležité, aby sme sa te-
šili z každého dňa, bežných maličkostí, ktoré sme si po
minulé roky ani nevšimli. V minulosti mnohí hľadali ne-
všedné zážitky, ktoré by im spestrili vyprázdnený život.
Exotické cestovanie, luxusné automobily, adrenalínové
športy… Dnes Vám môže spraviť radosť prechádzka za-
sneženým mestom, chutné jedlo, ktoré si donesiete do-
mov z niektorej obľúbenej reštaurácie, dobrý film, ktorý
si pozriete v kruhu najbližších, alebo siahnete po knihe,
ktorú ste si kúpili pred rokmi a nemali čas ju prečítať…

Prvé vydanie nájdete na AB1