AB Piešťany 21

Deti dnes oslavujú MDD ako za starých čias. Kým oslavujú tak my
dospelí im betónujeme budúcnosť. V liati betónu sme asi svetová
jednotka. Najnovšie sa bude liať betón na jednej z posledných
zelených plôch vedľa knižnice. Vznikne tam poslanecké parkovisko.
Ako sa na nás – betónových barbarov budú v budúcnosti pozerať
naše deti a vnuci? Budú nás za to, čo sme im zanechal nenávidieť,
budeme im na smiech, ako generácia hlupákov, alebo nás pošlú
do starobincov a postupne odstránia betón a obnovia krajinu
a prírodu?
Nie je tajomstvom, že si Slovensko môže vybrať – ak zbúra
Gabčíkovo, bude mať kvalitnú pitnú vodu, ak nezbúra bude mať
energiu, ale príde o kvalitnú pitnú vodu. To isté platí o Piešťanoch,
ak mesto bude rúbať stromy a betónovať zelené plochy bude mať
parkoviská a pekné cesty. V meste sa však v lete nebude dať žiť.
Za prázdne mesto už dnes platia obchodníci a majitelia budov.
Rozpálené mesto neochladia fontány. Nové AB-čko nájdete na AB21