AB Piešťany 16

Kto dokáže zastaviť výrub krásnych líp na Štúrovej ulici? Po rúbačkách bývalého primátora
ich zostalo len pár. Za rúbaním stojí asi nejaká šedá eminencia, ktorá má z toho profit.
Po komunálnych voľbách a zmene primátora ďalej organizuje rúbanie líp v našom
kedysi zelenom meste. Takže asi lepšou otázkou by bolo, kto dokáže presadiť rúbanie
líp? Ak je ľubovoľná cesta v Piešťanoch v dezolátnom stave, nik ju neopraví. Stačí však
aby tam rástli lipy a rekonštrukcia je istá. Nová AB-čko si prečítajte ak kliknete na odkaz AB16