A.B. Piešťany 10

PIEŠŤANY A JEHO OBYVATELIA

Spomienka na parčík

Piešťany bez stromov   

Jeden z najkrajších miniparkov sme vyrúbali a zaliali betónom. Postupne miznú oázy zelene, príjemného tieňa v letných dňoch a vtáčieho spevu. Miesto zelene rozpálený šedivý betón a asfalt. Miesto vtáčieho spevu hukot automobilov. Piešťany sa menia na smutné mesto. Stromy prehrávajú svoj boj s ťažkými strojmy a hlavne našim egoizmom.

Ako sa v Piešťanoch budujú kruhové objazdy

A.B. Piešťany

Najnovšie vydanie ABčka si môžete pozrieť v elektronickej podobe. Ak ste si zvykli na system Cameleo v ktorom môžete “listovať” v novinách, stlačte voľbu Noviny. Ak si chcete aktuálne ABčko v kľude prečítať stránku po stránke, zvoľte ikonu AB.