AB Piešťany č. 3

 In Mesto a ľudia

Dnes máme prvé rozšírená AB-čko o okolité obce. Táto tradícia pomáha aspoň v podobe novín komunikovať s okolitými obyvateľmi. Mnohí z nich chodia do Piešťan denne, časť je v spojení s Piešťanmi cez návštevy detí, alebo vnúčat a časť si prečíta AB-čko. Aktuálne vydanie nájdete na odkaze AB3