AB Piešťany č. 22

 In Mesto a ľudia

Fínsko pred 40 rokmi uskutočnilo školskú reformu. U nás sa 30 rokov hovorí o potrebe reformy. Fínsky vzdelávací systém sa konštantne objavuje na vrchole medzinárodných rebríčkov hodnotiacich vzdelávacie systémy. Náš je na spodných priečkach. Učitelia vo Fínsku majú rovnaký status v spoločnosti ako lekári či právnici. U nás je to presne naopak. Noví učitelia sú vo Fínsku vyberaní z horných 10% najlepších absolventov. V roku 2010 tam bojovalo 6 600 uchádzačov o 660 voľných miest na základných školách. Desaťročia bola u nás funkcia ministra školstva nežiadanou “trafikou” pre člena tej či onej politickej strany. O reformách sa donekonečna diskutovalo a nakoniec bol minister rád, že na začiatku školského roka mali žiaci aspoň polovicu predpísaných učebníc. Celé naše školstvo stálo na tom, že staršia generácia učiteľov považovala svoje povolanie za poslanie. Tie časy končia. Nová generácia učiteľov je početne malá a má iné očakávania o svojej práci. Začínajú chýbať učitelia. Príprava nových učiteľov je proces, ktorý trvá niekoľko rokov. Ako to všetko dopadne? To ukáže blízka budúcnosť. Prečítajte si nové AB22