AB Piešťany 7

 In Mesto a ľudia

Som Prof. J. J. DrSc. a som odborníkom na ekológiu, dendrológiu, plánovanie záhrad. Nemám ceny zo súťaží, lebo vklad na prihlásenie radšej použijem na niečo užitočné. Zarábam na projektovaní a realizácií záhrad pre bohatých zákazníkov. Tí kupujú pozemky na záhrady viac podľa spoločenskej prestíže, ako z pohľadu prírodnej hodnoty danej lokality. Za svoj bohatý profesionálny život som si osvojil dve pravidlá, podľa ktorých sa chováme k stromom a prírode. Pravidlo 1. Kto chce rúbať stromy dôvod si vždy nájde (zdravotný stav, je to náletová drevina aj keď má sto rokov, poškodzuje inžinierske siete, najlepšie roky má už za sebou tak čo s ňou…) Pravidlo 2. Ak chce človek spraviť zásah do prírody, dôkazné bremeno je na ňom. Príroda a stromy sa nevedia brániť. Mal by dokázať, že jeho zásah je potrebný a hlavne nevyhnutný. Ak to nevie dokázať argumenty z bodu 2 by nemal použiť. Ďakujem Vám, že patríte medzi tých ľudí, ktorí majú radi stromy, prírodu, krajinu… AB_7