AB Piešťany 6

 In Mesto a ľudia

V AB-čku sme zverejnili množstvo článkov, ktoré sa venovali COVIDU. Napriek tomu je náš okres na tom zle. Kde sa stala chyba? Čo robíme zle, že sa nám nedarí udržať šírenie aspoň v rámci priemeru? V článku na strane 4 nájdete čiastočné odpovede. Veľká väčšina nosí rúška symbolicky, nedodr-žuje odstupy. Fajčiari, kávičkári a konzumenti iných nápojov fajčia a popíjajú na uliciach v skupinách a bez rúšok. Dalo by sa pokračovať, čo robíme zle. Ak by sme nosili správne rúška a vyhýbali sa tým, čo ich nenosia alebo nosia len symbolicky, spravili by sme obrovskú prácu v boji proti šíreniu COVIDU v našom meste a okrese. Nové AB_6