AB Piešťany 28

 In Mesto a ľudia

Keď sa rozbehla kozmická súťaž medzi USA a ZSSR všetci sa tešili na to že človek sa odpúta od zeme. Mottom súťaže bolo predbehnúť súpera, byť najlepším. Prešlo 50 rokov a let na mesiac je spomienkou na túto súťaž. Jediné čo si USA mohla ako veľmoc povedať – “Dokázali sme to”. Odpoveď na druhú otázku – “Načo to bude?” si nemohli dať, lebo tých 50 rokov dalo na ňu odpoveď. Nebolo to na nič. Aj dnes vznikajú pomníky typu dokázal som to. Odpoveď na otázku “Na čo to bude?” si väčšina z nás nekladie. Piešťany mali to šťastie, že mali Wintera, ten dokázal vybudovať kúpele a zároveň dal aj odpoveď na čo to bude. Podobne Baťa a v súčasností Musk. To sú vizionári, ktorí posúvajú ľudstvo dopredu. Ti čo si chcú len niečo dokázať zanechávajú po sebe množstvo ničoty. Od obrovských domov, cez luxusné autá až po opustené deti bez jedného alebo oboch rodičov. Keď sa rozhodnete niečo dokázať položte si otázku “Načo to bude?”. Snáď to pomôže nerobiť veci, ktoré nemajú zmysel. AB28