AB Piešťany 27

 In Mesto a ľudia

Ešte k parku v Piešťanoch. Príroda a stromy sa nevedia brániť. Preto dôkazné bremeno preberá ten, kto chce prírode a stromom škodiť. Aj keď to prezentuje ako ten najlepší úmysel. Musí preto dokázať, že zohľadnil všetky aspekty od klimatických zmien až po skutočný úžitok. Je hlúpe robiť na prírodu súťaže a vyhlasovať víťazov. Príroda a stromy potrebujú v týchto ťažkých časoch našu maximálnu pomoc a starostlivosť. Dávať stromom nálepky typu že sú menejhodnotné lebo sú náletové, prestárnuté, nepatria na miesto kde rastú… je zásterka za ktorou sa skrývajú iné ciele. Naše mesto potrebuje zeleň, lebo len tá dokáže zmierniť zvyšovanie teplôt a nástup extrémnych javov. Samozrejme, že môže prísť veterná smršť ako v Tatrách a stromy v našom meste padnú. Ale to bude už iná kapitola. Zástupcovia mesta by mali konzultovať tieto problémy so zahraničnými odborníkmi, aby získali čo najviac informácií pre múdre rozhodnutia. Tie potrebuje mesto ako nikdy predtým. Nové AB27