AB Piešťany 18

 In Mesto a ľudia

Teória spoločenských vied zistila, že medzi ľuďmi platí pravidlo: „konečný súbor obáv je 1″. Podľa tohoto pravidla sa môžete otestovať. Najväčšia obava, ktorá nás trápila bola epidémia. Ostatné obavy akoby prestali existovať. Dôvody na obavy tu reálne boli a samozrejme aj sú, ale sme ich nevnímali. Pandémia prestáva byť obavou č. 1. Aká obava ju u každého z nás nahradila? Strach z prepadu ekonomiky, strach z krízy, strach že prídeme o zamestnanie, strach… Ak si položíte túto otázku, položte si hneď aj druhú, kto vyvoláva u Vás túto novú obavu č. 1? Sú to média, politici, niekto blízky…? A domácu úlohu máte spravenú. Teraz už stačí len podľa nej konať. Ak za Vašim strachom stoja média, treba ich začať filtrovať, ak politici, treba ich vypnúť, ak niekto blízky, treba si dať od neho dištanc, ako nás to naučila pandémia. Potom stačí použiť vlastný rozum, na posúdenie vlastnej obavy a hľadať možnosti, ako na ňu. Veľa šťastia a prečítajte si nové AB18